Falena.

Bestiaria. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/dieren/Falena.htm

 

Bestiarium.

Uit Maerlant; ‘Felena is een vreselijk en onguur dier, ver in harde en woeste landen. En is gemaakt om te mensen te schande maken om zijn hovaardigheid te meten want met zo grote onwaardigheid bestaat het de fiere man die ze mede overwint en dan scheurt ze hem wel in stukken en ook is het veel gebeurd dat het in de vlucht een man ontmoet met grote vrucht en als het ootmoedigheid verstaat dan doet het hem geen kwaad of goed’.

(773)  Falena is een dier dat in verre landen geboren wordt. Dat heeft God als straf voor hovaardige mensen geschapen want het dier haat en verafschuwt van naturen de hovaardigheid van mensen. Als het met hovaardige mensen vecht dan vecht het zonder ophouden en als het gewonnen heeft dan wrijft hij de hovaardige en onbarmhartige stuk. Ziet het echter mensen op zich toekomen die deemoedig zijn en herkent het hun deemoed omdat ze vluchten of angstig zijn dan blijft het stil liggen en laat die mensen voorbijgaan.

Is dit de Felis jubata, L. (gemaand) ?, die heeft wat langere haren op de nek, het is de jachttijger.

Die wordt even tam als onze huiskat, maar is veel leerzamer.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/