Gazelle.

Dorcas. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/dieren/Gazelle.htm

 

Gazella dorcas. Dorcas Gazelle.

Naam, etymologie.

Dorcas is de Griekse naam voor gazelle. Het Arabische ghazala heeft via zijn Noord Afrikaanse uitspraak ghazel het Italiaanse gazzella gegeven dat in Duits Gazelle en in Engels gazelle werd. Het dier kwam daar pas in 1610 aan. Dus is de naam onbekend in de oude bijbel.

Uit Buffon.

Vorm.

De dorcas gazelle behoort tot het geslacht der antilopen. Zie antilopen.

Het is een zeer sierlijk diertje van ongeveer een meter lang en zeventig cm hoog.

Met een geelachtige kleur die geheel overeenkomt met de steppen waar het zich ophoudt.

Zijn dunne horens zijn liervormig gebogen.

Ze komen in kleine kuddes van twee tot acht stuks voor die zich soms verenigen tot troepen van tachtig tot honderd stuks.

Ze zijn even schuw als vlug. Hun vlucht geschiedt met zon vlugheid en volharding dat de beste ruiter ze niet inhaalt. Men richt valken af om ze te vangen en tracht ze ook door valkuilen en strikken machtig te worden.

Bestiarium.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/