Hameh.

Bestiaria. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/dieren/Hameh.htm

 

Uit Martinet.

Bestiarium.

In de Arabische mythologie is Hameh een vogel die uit het hersenbloed van vermoorde mensen gevormd is. Deze vogel roept “Is koo’ nee’,( geef me te drinken) dat betekent geef me te drinken van het bloed van moordenaars. Dit blijft hij roepen tot de moord gewroken is, daarna vliegt hij weg.

In verbinding met het doodsschip komt de doodsvogel voor, waar het dodenrijk voor de ziel van de gestorvene niet meer per schip bereikbaar is waar het zich van de zee verheft. Dan neemt de ziel zelfs de vorm van een vogel aan of het dodenschip verschijnt in deze vorm om de doden in de lucht te dragen. Dit komt nog voor bij de Polynesiërs en N. W. Amerikanen waar de doodsvogel de neushoornvogel, Bucorvus abyssinicus (Grieks voor koeienhoren), is. Ook bij de voor-Islamitische Arabieren, waar uit het bloed der hersens en enige lichaamsdelen, de vogel Hama ontstaat die alle honderd jaar naar de graven van de gestorvenen terugkeert. Dit zie je bij ons in het verhaal van de machandelboom, Jeneverbes, waar de ziel van de vermoorde jongen wegvliegt in de vorm van een vogel en zo terugkeert om wraak te nemen.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/