Auerhoen.

Auerhaan. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/dieren/auerhoen.htm

 

Naam, etymologie.

Tetraoon is Grieks voor auerhaan, hoen.

 

Tetrao urogallus, L. (ouro; auer, gallus: haan, zie onder)

Naam.

De auerhoen heet in Duits Auerhuhn, in Engels capercaillie of heath cock en in Frans grand tetras of coq de bruyere. Auer komt van Ur: stotige stier. Het lijkt onder de vogels de rol te vervullen die de oeros bij de viervoeters doet. Germaans aha; natte weide, Duits Aue, Au; natte weide tot onze auer-.

(Kruisingen tussen korhoen en auerhoen komen in de natuur voor en worden rakkelhoenderen genoemd).

Vorm.

Het is de grootste van de Europese hoenders en kan bij een lengte van een meter een gewicht van vier kg halen. Het is een uiterst schuw dier en ziet die een mens, dan vlucht hij al lopende.

De auerhoen is helemaal zwart met donkerbruine vleugels.

Het is een standvogel. In april lokt hij, op een daarvoor gekozen boom zittend, zijn hennen tot zich waarbij hij eigenaardige loktonen voortbrengt die op het geluid van het slijpen der zeis gelijken. De hen roept terug, ‘back, back’. Moedig strijdt hij tegen elke vreemde haan die zich op zijn terrein vertoont. Zijn gewone schuwheid is dan helemaal verdwenen, hij let zelfs niet op de naderende jager die van de gelegenheid gebruik maakt om hem te doden.

Bestiarium.

Uit Maerlant; ‘Bociosa is een vogelnaam. Diegene die in Allemagnië in Beieren of in de Elzas kwam vond er genoeg uitermate. Als deze zullen genieten dan loopt hij, zoals ik het lees, gapende een lange tijd tot bij hem de mond schuimt, dan komt diegene die het ontvangt, dit is hun naturen zaad. Dan leggen ze eieren, zes of  acht en aldus winnen ze hun geslacht.

Van de grootte van de fazant zijn ze zoals ik het vond en waan. Dus wonderlijk is hun natuur die gegeven is aan deze creaturen. Van buiten bruin en van binnen wit is hun vlees en dit smaakt aardig naar de vorm alsof het van patrijzen is’.

De gladde kwartskorrels (parels) die men in de maag van de auerhoen vindt worden bij oogziektes gebruikt.

De tong van de haan die in de schaduw gedroogd is, zou als amulet tegen omvallen dienen. De tong van de in baltstijd geschoten haan zou de kramp bij kinderen verminderen. Je moet dan direct naar de geschoten haan heen gaan en de tong eruit snijden omdat die later niet meer te vinden is omdat de auerhoen ze tijdens het sterven inslikt.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/