Grutto.

Oeversnip. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/dieren/grutto.htm

 

Naam, etymologie.

Limosa limosa; L. (van de zeeweiden)

Grutto die in N. Holland ook wel marel en op Terschelling griet heet, in Limburg komt de naam oeversnip voor en in Friesland schries, schrier of grieto, naar zijn geluid. Ook marel, slijktreder of tjust. Duitse Schwarzschwanzige Uferschepfe, Engelse black tailed godwit, Franse barge a quene noire.

Hij roept voortdurend ‘grietto, grietto’, in alle verschillende toonaarden en tempo. Als er gevaar dreigt hoor je de klacht ‘o, Griet’ en dat vaak herhaald. De Fransen noemen hem barge: ‘een platboomvaartuig’ . De Hongaren horen blijkbaar lodjo in zijn roep en noemen ze lodjo snippen.

Uit Martinet.

 

Vorm.

De grutto lijkt op een kleinere vorm van de wulp met licht omhoog gebogen snavel en met meer kleur. Het wijfje is drie en veertig cm lang waarvan er twaalf cm voor de bek zijn en negen cm van de staart. Het mannetje is een drie cm kleiner. De poten zijn zwart, de bek is vuil roodgeel. De slagpennen zijn zwartbruin, maar bij de wortel echter wit, de staart is zwart. In de winter zijn de bovendelen grijsbruin en de rest wit. In de zomer is dit meer roestrood.

Hij komt en blijft dichter bij mensen. Komt ook voor op cultuurgronden en weiden, het liefst toch op wat vochtige plaatsen. De grutto kruipt niet weg bij gevaar, maar vliegt omhoog.

 

Broeden.

De vier eieren, die in een zeer eenvoudig nest gevonden worden, zijn olijfgroen van kleur en met donkerbruine en grijze stippen getekend. Ze zijn groter en smakelijker dan kievitseieren. De broedtijd is zeventien dagen. Als hij kinderen heeft zie je hem op een paaltje zitten. Dat leidt de aandacht van de jongen af.

Uit Martinet.

Limosa lapponica, L.(Lapland),is de roze grutto, de rosse griet en in Fries de reade skries, Duitse Rostrote Uferschnepfe, Engelse bar tailed godwit, Franse barge rousse.

Iets kleiner dan de gewone grutto. Die is in de zomer bruinrood en in de winter roestgrijs gekleurd. De staart is wit met donkerbruine dwarsbanden. De lengte is drie en dertig cm.

Roep  is ‘kjeek’.

De roze grutto zwerft soms in troepen langs de stranden, komt uit Lapland.

Bestiarium.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/