Kaneelvogel.

Bestiaria. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/dieren/kaneelvogel.htm

 

Uit bestiary.ca

Circania, Kaneelvogel, een mythische vogel.

‘Nicely as bridegroom’s was her chamber drest’.

Her bed as bride’s and richer than a throne’.

And sweeter seemed than a circania’s nest’.

Though built in eastern groves of cinnamon”. Dit wordt verteld door D’Avenant.  Hij verwijst naar de kaneelvogel. Cinnamologus,  Cinnamulgus of Cinomolgus. (kaneel; Cinnamomum)

 

 

 

 

 

Bestiarium.

Uit Maerlant; ‘Cinamelgus zegt Solinus, is een vogel die in Arabië aller best wil zijn. In hoge bomen maakt hij zijn nest, rond en smal en een deel vast van twijgen waar kaneel aan groeit, dat nest kan niemand bereiken. Maar lieden van het land gaan en schieten met gloeiende schichten en dan laten ze die gemakkelijk vallen, dat is om de specerij waar dat nest van gemaakt en gevestigd is. Weinig groter dan een mus is deze vogel en broedt in bosjes. Maar zijn aard en zijn leven is hem van vissen gegeven’.

In vroegere tijden was kaneel duurder dan goud. Eeuwenlang werd de groeiplaats van kaneel door de Arabieren geheim gehouden. Kaneel zou op twee manieren verzameld kunnen worden, afhankelijk van de plek waar de vogels zijn nest bouwt. Herodotus vertelt dat deze vogel groot is en van een onbekend land naar Arabië vliegt en kaneel meedraagt waarmee het zijn nest in de modder bouwt op gladde rotsen. De Arabieren, voor wie het hoog gebouwde nest onbereikbaar is, zouden de volgende list toepassen om de kaneel te verkrijgen: De ledematen van gestorven runderen en ezels en andere lastdieren snijden ze in zo groot mogelijke aantal stukken en brengen die naar die streken en leggen ze dicht bij de nesten en gaan vervolgens weg, een flink eind daarvandaan; de vogels vliegen op de stukken van de lastdieren af en brengen ze omhoog naar hun nesten, maar omdat de nesten die vracht niet kunnen dragen laten ze los en vallen op de grond, de mannen gaan erop af en verzamelen de kaneel en die komt vervolgens naar andere landen”. De andere variant van de kaneelvogel bouwt zijn nest in de hoogste palm. De handelaars bevestigen loden punten aan hun pijlen en schieten op het nest totdat het gewicht het nest naar beneden haalt. Dan kunnen de kaneelhandelaars de kaneelstokken verzamelen. Vroeger geloofde men dat elke specerij uit Arabië op een speciale manier moest worden gewonnen. Zo ook van wierook.

Ovidius vermeldt dat de vogel feniks, Phoenix, van kaneelsap leeft.

Er kwamen allerhande vreemde verhalen over zijn afkomst in omloop.

Dit vertaalt Vondel aldus:

‘ Een eenig vogel wordt ter werelt nog gevonden

Die zich herbaart en teelt, de fenix op de gronden

Des Assyriers genoemt, dees leeft hy kruit noch vrucht

Maar slechts by wierook en kaneel, in zuivere lucht’.

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/