Karekiet.

Rietzangers. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/dieren/karekiet.htm

 

Naam, etymologie.

Acrocephalus, Grieks akros; het hoogste, aan de top, kephalikos; aan het hoofd.

Uit www.planetofbirds.com

Zangertjesfamilie, rietzangers.

De hoofdkleuren zijn geel en roestbruin.

De meeste rietzangers zingen een luid en ver schallend lied waarin zich meer of minder snorrende tonen laten opmerken. Ze zingen zowel bij dag als nacht. Ook een steentje die plotseling in het water wordt geworpen, kan ze opeens laten zingen.

De rietzangers beginnen meestal wat later te broeden dan de meeste andere zangers, doordat ze moeten wachten tot het riet en biezen hoog en sterk genoeg zijn om hun nestje te dragen. Het waterleven begint ook altijd wat later doordat het water eerst nog zo koud is.

Bestiarium.

=Acrocephalus arundinaceus, L. : (riet bewonen)d.

Grote karekiet of rietlijster is kaneelbruin en iets kleiner dan een merel.  Duits Drosselrohrsanger, Engels great reed warble, Frans rousserole turdoide.

Het is een zomervogel van april tot augustus.

De karekiet broedt in mei-juni. Het nest is in het riet gevlochten. Daarin zitten vier tot zes groenachtig eieren met vele paarsgrauwe vlekjes en geelbruine stipjes. De broedtijd is veertien dagen.

Dit vogeltje leeft van waterinsecten bij de wateroevers.

In het lang opgeschoten riet hangt een nestje van de karekiet of rietzanger en de vogel roept:

‘Kare-kare-kiet-kiet-kiet

Mijn nestje zit in ‘t riet

Van je leven vind je het niet, niet, niet !

 

Uit leesbird.com

Acrocephalus scirpaceus: bies (Acrocephalus streperus, L.) (gestreept). Duits Teichrohrsanger, Engels reed warbler, Frans rousserolle effarvatte.

Dit is de kleine karekiet of rietvinkje en lijkt veel op de bosrietzanger.

Hij is gelijk aan de gewone karekiet.

Heeft het nest meestal in het riet en soms boven, soms naast het water.

Is kaneelbruin en iets kleiner dan een mus.

Komt in geheel Europa voor in rietvelden. Zingt meer schor en minder helder dan de volgende.

 

 

Uit www.lexicus.de

Acrocephalus palustris, Bechst. (van ’t moeras).

De bosrietzanger of wilgensijsje is van boven geelbruin en van onderen geelwit.

De lokroep is ‘sjets’, de angstroep ‘sjarrr’, het gezang is tir tiri tier tier tser tser tser tir tser tire tser eit iet treer’. Zingt ook ’s nachts.

De bosrietzanger is hier net zo lang als de karekiet. Is wel een trekvogel en overwintert in O. Afrika. Duits Sumprohrsanger, Engels Marsh warbler, Frans rousserolle verderolle.

 

 

Uit www.afblum.be

Acrocephalus schoenobaenus, Bechst. (bij biezen en russe)n.

De rietzanger of trimtrampje blijft hier ongeveer een maand langer.

De broedtijd is hetzelfde, de jongen komen vaak een dag eerder uit. Zijn nest is nooit boven het water.

Het vogeltje is roestbruin en iets kleiner dan een mus.

Het nest is in lage struikjes en ruigtes aan de oeverkant.

Het vogeltje is iets kleiner dan een mus.

Duits Schilfrohrsanger, Engels sedge warbler, Frans phragmite des joncs.

 

 

Uit www.planetofbirds.com

Acrocephalus paludicola, Gmel. moerassen bewonend. (Acrocephalus aquatica) van het water.

De waterrietzanger is roestgeel zonder vlekken.

Het is ons kleinste rietzangertje, dertien cm. komt graag voor op plekken die met zeggen begroeid zijn.

Het gezang  is ‘errrr-didididi, errrr-dududud, errrr…dididi’.

Duits Seggenrohrsanger, Engels aquatic warbler, Frans phragmite aquatique.

Locustella.

 

Uit austria-forum.org

Locustella luscinoides, Savi. ;Nachtegaal-achtige (locust; sprinkhaan) sprinkhaan.

De snor of nachtegaalrietzanger is rossig bruin zonder vlekken.

Zingt een triller ‘rrrrrrrr’ .

Het nest is op de grond in gras en zeggen. Daar komen vier tot zes eieren in, wit met lichtbruine stippen.

Duits Rohrschwirl, Engels Savi’ s warbler (naar Italiaanse natuuronderzoeker Paolo Savi, 1798-1871) Frans Locustella luscinioide.

 

 

Uit vwgalkmaar.waarneming.nl

Locustella naevia, Bodd. sprinkhaan-achtig met moedervlekken, de vlekjes.De sprinkhaanrietzanger, scharesliep, stapel of krekelzanger is groenbruin met zwartbruine vlekken. De lengte is veertien cm. Het zingen is ‘sierr’. Het nest is op de grond. Daar komen vijf tot zeven eieren in, rood met bruine vlekken.

Engels grasshopper warble, Frans la locustelle tachetee.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/