Narwal.

Eenhoorn.

 

Naam, etymologie.

Monodon: 1 tand of hoorn.

Monodon monoceros. (verwijst naar de eenhoorn, zie daar) Narwal, Noord Hoogduits narwal, Engels narwhal, Frans narwal uit Zweed narhval. Voor het tweede lid zie walvis. Het eerst wordt geďdentificeerd met oud Noors netr „lijk”, de wit en zwart gevlekte huid?

Uit theworldsight.blogspot.com

De eenhoorn in heraldiek groeit uit zijn voorhoofd en is recht en spiraalsgewijze gedraaid. De eerste Griekse schrijvers maken geen melding van die draaiing, de eerste die dit meldt is Aelianus. De gedraaide eenhoorn zou van de narwal komen die uit subarctische regionen gebracht werd of beschreven door reizigers. Dit dier wordt vrijwel nooit onder de 62 graden gevonden en zelden op de Britse kusten. Wel spoelden ze aan op de kusten van N. Europa. Vermoedelijk was deze gedraaide hoorn toch niet eerder bekend dan bij het begin van de Christelijke era. Mogelijk zijn ze gevonden tijdens Caesars invasie op Brittannië. A. Magnus, 1260, beschrijft een vis die een hoorn op zijn hoofd heeft als een eenhoorn. Die is daardoor eenhoornvis genoemd, en zo kreeg de narwal de wetenschappelijke naam Monodon monoceros. De naam komt van nahrval, naer betekent in IJslandse taal een dood lichaam, die het gewoonlijk eet.

In de middeleeuwen waren de eenhoorns nog zeldzaam. Ze werden wel eens gevonden op Groenland. Toen dat gebied meer open kwam te liggen werd de aanvoer groter. Deense kooplieden versierden honderden van die eenhorens als zijnde een uitstekend handelsartikel. In het begin van de 18de eeuw kwamen ze met een grote hoeveelheid naar Moskou om die aan de Tsaren te verhandelen. De lijfwacht van de keizer wist hem te echter te overtuigen dat het geen eenhoorn, maar vistanden waren. Hoe meer men tot de overtuiging kwam dat de tanden niet van de eenhoorn stamden, hoe meer ze hun wonderbaarlijke krachten verloren. Nog waren ze op het eind van 1800 in de apotheken te verkrijgen.

Uit van Beverwijck, +1640.

 

 

 

 

 

Bestiarium.

Uit Maerlant, ‘Monocheros, zoals wij het horen, is een vis met een horen en alzo als ons Liber Rerum zegt dat ze de schepen te verscheuren pleegt met die scherpe en lange horen die ze zo heeft van onze Here. Dit wonder goed is te beschouwen waar men het ziet in de zeevloed.

Die horen staat hem voor in het hoofd waar hij de schepen mee klooft’.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/