Zeedonderpad.

Myoxocephalus. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/dieren/zeedonderpad.htm

 

Uit ww.fishermix.de

Naam, etymologie.

Myoxocephalus: Grieks myos; spieren, cephalus; hoofd.

Myoxocephalus scorpius (schorpioenachtig) (Cottus scorpius)

Zeedonderpad, bull rout, shorthorn sculpin,  is een lelijke vis van 15-25cm lengte. Als het dier aangeraakt wordt maakt het een knorrend geluid. Heeft voorkeur van steenachtige gronden en loert op vissen, kreeften en dergelijke.

 

 

Uit www.luontoportti.com

Taurulus bubalis, (stierachtig en wilde buffel) groene zeedonderpad,  longspined bullhead of longspined sea scorpion, heeft vier stekels op de kop.

Bestiarium.

Uit Maerlant; ‘Rana marina, dat is de zeekikker. Plinius noemt het over luid Piscatrix omdat hij vissen vangt, alzo als men van hem verstaat. Hij is gehoornd, waarmee hij de grond beroert en dat men die plaats zien kan waar dat hij is, de vissen, die dit niet weten en niet om hem denken komen daar waar ze de roering zien en dan prooit hij dat hem het naaste is waar hij zichzelf mee aast. O wi! hoe veel in het aardrijk is zo gelijk bedrogen als men het aardse goed roert waarmee men de zielen vervoert dat niet anders is dan lijm en zand, daarheen steekt het gelijk want de hele wereld komt er toe en dan komt de duivel, men weet hoe, en haalt met een korte loop zijn prooi uit de hoop, want het gewin dat het volk zo verblindt dat niemand zijn verlies kent’.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/