10 december.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/10 december.htm

 

uit iteadthoman.blogspot.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieen, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

10 december, H. Melchiades, (H. Miltiades):  Grieks miltos: ‘genie.’ Naam van de aanvoerder der Atheners in de slag bij Marathon 490 v. Chr.

Paus die ook wel Melchiades genoemd werd, 310/311-314.

 

 

 

 

 

 

Uit en.wikipedia.org

10 december, H. Eulalia van Merida en Eulalia van Barcelona (Aulaire van Merida; Aulazie van Merida; Olalla van Merida) Gaelic victorie. Grieks eu laleo: ‘goed praten,’ dus de goede praatster.

Naam van de meest gevierde martelares van Spanje. Volgens haar passio is zij op 12 jarige leeftijd in het geheim van haar landgoed van haar voorname ouders naar Merida gegaan en gaf zich vrijwillig in de handen van de rechter over en stierf na gruwelijke folteringen de vuurdood in 304.

Een maagd die rond 290 te Merida in Spanje is geboren en vanaf haar jeugd martelaar wilde worden. Tijdens de vervolgingen onder Diocletianus toen ze 12-14 jaar oud was ging ze naar het tribunaal en klaagde tegenover de landvoogd Dacianus de christenvervolgingen aan waarna ze tot de marteldoor veroordeeld werd.  Haar vlees werd met ijzeren haken van haar lichaam gescheurd en daarna werd ze met toortsen verbrand.

Gemarteld werd ze met St. Julia van Merida. Ze wordt afgebeeld als jonge vrouw met Romeinse gewaden en los hangend haar. Ze staat op een brandstapel, soms met een duif op de achtergrond omdat haar ziel zich op die manier van het lichaam verlaten zou hebben. In haar hand houdt ze soms een martelaarspalm en een ijzeren haak of tang. Soms komt ook een lelie voor, een boek, martelaarskroon en oventje. De legende zegt dat ze naakt de straat opgeworpen werd waar sneeuw haar lichaam bedekte, later toen haas as in een veld werd gegooid viel er sneeuw om een begraafplaats te creren. Gemarteld en levens verbrand te Merida in 304. Patrones van weduwen en martelaars en wordt aangeroepen tegen dysenterie.

Waarschijnlijk is ze dezelfde als H. Eulalia van Barcelona die op dezelfde manier en in dezelfde tijd de marteldood stierf. Die heeft als attribuut een toorts of fakkel, ook wel aan Andreaskruis.

Voor het altaar der martelares, schrijft Gregorius van Tours, stonden in de kerk van Merida, drie bomen wier bloemen heilzaam voor de zieken waren.

Uit www.bedevaartweb.com

10 december, Heilig huis van Loreto. (Holy House of Loreto)

Dat is zo genoemd naar de traditie dat het huis waarin de H. Familie leefde te Nazareth dat door engelen overgebracht werd naar Loreto, Itali. Het is nu omgeven door een grote basiliek. Het is een van de beroemdste schrijnen van de H. Maagd van de 13de eeuw tot nu toe.

De dagboom is een cipres, Cupressus lusitanica.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/