10 januari.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/10 januari.htm

 

Uit freerepublic.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwien, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

10 januari, H. Agathon:  (Agatho) Grieks agathos: ԧoedծ

Agathon was paus van 678-681, van herkomst uit Sicili. Hij is geboren op 10 januari 577, zijn feestdag. In zijn tijd viel het derde Concilie van Constantinopel, 681. hij was klerk met goede kennis van Grieks en Latijn en werd in juni 678 tot paus gekozen.  Hij herstelde het vonnis van St. Wilfred en beval aan om hem in zijn functie terug te laten komen.

 

 

 

 

 

Uit www.catholicculture.org

10 januari, H. William van Bourges, (Wilhelmus, Guillelmus): Germaans wil: Էillen, het willen, strevenլ helm: Ԣedekker, beschermerծ Er zijn een 26 heiligen van die naam.

Wilhelmus is geboren als Guillaume de Donjeon, zoon van de graaf van Nevers. Na zijn priesterwijding werd hij kanunnik te Soissons en later te Parijs. Hij behoorde tot de Cisterciënzer orde. Hij verlangde naar een meer ingetogen religieus leven en besloot heremiet te worden, eerst te Grandmont en later in Pontigny. Hij at zelf geen vlees en weigerde elke luxe, was zeer vrijgevig. Van hem wordt gezegd dat hij zelfs in huilen zou uitbarsten bij het zien van onrecht of zonde. Daarna werd hij abt van Fontaine Sain Jean en van Chaalis. In 1200 werd hij tegen zijn zin als bisschop van Bourges gekozen. Hij overleed te Bourges in 1209, gecanoniseerd in 1218, beschermheer van Frankrijk en universiteit van Parijs.

Hij wordt afgebeeld als bisschop en meestal biddend voor een monstrans. Schutspatroon van kinderen die moeilijk leren. 

De feestdagbloem is de gaspeldoorn Ulex europaeus.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/