10 maart.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/10 maart.htm

 

Uit en.wikipedia.org

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwien, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

10 maart, H. Gajus, de oorspronkelijke vorm is Caius. De naam wordt wel in verband gebracht met Latijn gaudere: ‘zich verheugen,’ wat niet geheel zeker is. Volgens anderen van gaius: ‘meerkol of Vlaamse gaai.’ Al bij de Romeinen was het een voornaam, Caius Caligula. Gajus was een reisgenoot van Paulus op zijn derde reis, Handelingen 19 en 20, verder in Romeinen 16:23.

Er zijn wel 8 heiligen van deze naam.

De Gajus die hier bedoeld wordt onderging met Alexander de marteldood.

De crypte van St. Gaius neemt in de catacomben van Sint-Callixtus een speciale plaats in om zijn werkelijk uitzonderlijke afmetingen. Er kunnen meer dan zestig personen in. Vanaf het begin werd ze zo ruim ontworpen om gemeenschappelijke samenkomsten te bevorderen. Door middel van de brede lichtkoker die in de galerij geplaatst is, zijn er licht en voldoende verluchting voorzien. De versiering is heel sober; de wanden werden bekleed met een laag van wit pleisterwerk. In de zijwanden bevinden zich veel kleine graven, maar slechts drie in de achterwand. De holte in het midden, van aanzienlijke proporties, is de voornaamste en belangrijkste graftombe van heel de crypte. Daarop worden fragmenten bewaard van de Griekse inscriptie van paus Gaius: ҂egrafenis van bisschop Gaius op 22 aprilӠ(in 296).

Het bloempje dat aan zijn dag is toegewijd is de driebladige ereprijs, Veronica triphyllos en Puschkinia.

Uit www.athineon.com

10 maart, H. Anastatica: van Grieks anastasis: Էederopstandingլ als Ԥoor de doop tot nieuw leven opgestaanծ Of ԧeboren op de dag van de wederopstandingծ

Anastasia behoorode tot een aanzienlijk Grieks geslacht te Constantinopel en boeide door haar schoonheid de aandacht van keizer Justianus. Ze wees zijn aanzoek echter van de hand en begaf zich, als monnik verkleed, naar een klooster te Alexandri. Hier leefde ze een 28 jaar onopgemerkt onder de monniken en overleed in 567.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit www.elsentoine.com

10 maart, 40 heilige martelaren.

De Martelaren heten in de volksmond ‘bloedgetuigen’. Een waarheidsgetuigenis met de inzet van je eigen leven. Niet iedereen was ertoe in staat. Van de oorspronkelijk negentien gevangen genomen religieuzen en priesters te Gorkum werden er drie vrijgelaten omdat ze niet langer voor hun overtuiging durfden of konden opkomen. Drie werden er van elders aan toegevoegd.

Op de plaats waar de zeventien priesters en twee lekenbroeders in 1572 na folteringen stierven en begraven werden, zijn in de negentiende eeuw een houten kapel en een kruisgang gebouwd. In de twintigste eeuw werden op het martelveld een stenen kerk en een betonnen kruisgang gebouwd om de groeiende getallen bedevaartgangers te herbergen.

Zoals Դ weder de 40 martelaren vindt, zo blijft het 40 dagen met zijn vrind.

Erythronium, de Europese hondentand, is de plant van de dag.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/