11 januari.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/11 januari.htm

 

Uit www.freerepublic.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwien, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

11 januari, H. Theodosius van Cappadoci, (Theodosius de Grote of de Jonge): Grieks theodorus: ‘geschenk van God.’

Theodosius is geboren ca. 424 in Mogariassos in Cappadocië. Als jongeman kwam hij in contact met Simeon Stylites de Jongere en trok zich jarenlang terug in een grot in de wildernis. Hij stichtte in 460 in het gebergte van Juda het naar hem genoemde klooster (Deir-Dosi). De patriarch van Jeruzalem stelde hem aan als leider van alle kloosterlingen in Palestina en vandaar zijn naam, Coenobiarch; leider van kloosterlingen. Hij stierf in 529 te Bethlehem en was toen 105 jaar oud.  

Hij wordt afgebeeld als monnik of kluizenaar met een grafkuil aan de voeten en een zandloper in de hand. Dat naar de constante vermaningen die hij zijn medebroeders steeds voorhield, gedenk de dood, dan zondig je in geen eeuwigheid. Daarom moest er in de kloostertuin steeds een open graf zijn. verder zie je hem met enkele graanzakken omdat hij op wonderbare wijze de graanvoorraden van het klooster vermenigvuldigde. Een beurs verwijst naar de mislukte poging van keizer Anastasius die hem tot de leer van Eutyches wilde bekeren, hij bestreed die leer en verdeelde de beurs onder de armen. Ook zie je hem wel met een vrouw aan zijn voeten die dankzij hem een gezond kind ter wereld bracht.

De plant van deze dag is Bryum hornum, een mossoort. 

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/