11 juni.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/11 juni.htm

 

Uit www.stbarnabasborrego.org

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwien, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

11 juni, Sint Barnabas: Hebreeuws, Aramees, Լ/b>zoon der vertroostingլ zie Handelingen 4.36  Hij heette eerst Jozef en kreeg van de apostelen de bijnaam Barnabas wat vertaald betekent, ‘zoon der vertroosting.’

Barnabas was een Leviet die uit Cyprus afkomstig was. Ook later wordt hij genoemd, onder andere Handelingen 13,1 en andere als metgezel van Paulus die hem na zijn bekering aan de apostelen voorstelde.  Later waren ze metgezellen tot een ruzie daar een eind aan maakte. Later komt hij met de H. Marcus te Cyprus. Overleden in 62. Er is weinig over hem bekend, Tertullianus zegt (mogelijk verkeerd) dat hij het epistel aan de Hebreers geschreven zou hebben en de zogenoemde epistel van Barnabas wordt door verschillenden vaders aan hem toegeschreven. Er zijn verschillende legendes over hem bijvoorbeeld dat hij de eerste bisschop van Milaan was, preekte te Alexandri en Rome wiens vierde (?) bisschop St. Clemens hij bekeerd zou hebben en de marteldood te Cyprus gestorven is.

Hij wordt dan, vanwege Milaan, afgebeeld als bisschop, een palmtak wijst op zijn marteldood. Een bijl, lans of hellebaard verwijst naar de overwinning die de stad Firenze in 1269 en 1289 op zijn feestdag behaalde. Zijn relikwien bevinden zich dan ook in die stad.   Verder een schriftrol, stenen en brandstapel omdat men hem voor de synagoge van Cyprus stenigde en verbrandde. Het boek in zijn hand verwijst naar het evangelie van Matthes dat in zijn graf werd gevonden. Patroonheilige van wevers en kuipers. Wordt aangeroepen tegen hagelinslag vanwege zijn steniging.

Als het regent met Barnabas, zwemt de oogst in een waterplas.

Valt op Sint Barnabas veel nat, dan zwemmen de druiven tot in մ vat.

In de 15de eeuw werden guirlandes van lieve vrouwe bedstro opgehangen in kerken op 11 juni, het feest van St. Barnabas.

Uit www.britishmuseum.org

11 juni, H. Amabilis, Amable: Latijn amabilis: ‘beminnelijk of liefelijk.’ 

Amabilis was priester te Riom (Auvergne) rond 475. Amabilis staat te boek als n van de eerste plattelandspriesters. Zijn nagedachtenis is ons alleen bekend door een korte opmerking bij Gregorius van Tours in zijn boekje over de Glorie der Belijders: ԉn het dorpje Riom, niet ver van voornoemde stad Clermont, leefde een priester Amabilis. Hij stond bekend om zijn heilige levenswandel. Vooral zijn wonderdaden trokken de aandacht. Men zegt, dat hij herhaaldelijk slangen de baas was. Bijvoorbeeld die keer met hertog Victurius. Die weigerde te bidden op Amabilis ‘s graf; daarop bleef zijn paard roerloos als aan de grond genageld staan. Er was met geen mogelijkheid nog beweging in te krijgen of op weg te rijden. Hoe de hertog het dier ook stok- en zweepslagen toediende, het verroerde geen vin, alsof het een bronzen standbeeld was. Uiteindelijk gebeurde er met de hertog - om zo te zeggen - hetzelfde als met het paard: hij kon geen kant meer op. Toen gaven zijn dienaren hem de raad om toch maar af te stijgen en een gebed te spreken. Nadat hij eenmaal gelovig zijn gebed had uitgesproken, kon hij gaan en staan waar hij wilde. Ikzelf ben ooit een man tegengekomen, die genezen was op Amabilisՠgraf. Ook heb ik eens iemand gezien, die meineed had gepleegd en vervolgens hard geworden was als staal. Maar toen hij eenmaal zijn misdaad had opgebiecht, was hij onmiddellijk weer genezen.’ Waarschijnlijk gebeurden deze wonderlijke dingen niet in Riom zelf, maar in Clermont, waar naar alle waarschijnlijkheid een St.-Amabiliskerkje was verrezen; daar zou de heilige priester dan ook zijn laatste rustplaats gevonden hebben. In zijn standplaats Riom had Amabilis zelf een kerkje gebouwd ter ere van St.-Benignus van Dijon.

Hij wordt aangeroepen tegen brand, slangen en bezetenheid. In het Bourgondische dorp Ligny-en-Brionnais ligt het gehucht Saint-Amable; in 1689 werd er vlakbij het plaatselijke kasteel een kapel gebouwd ter ere van hem. In Montreuil had je vroeger een beeld van Amabilis: daar kwamen ouders bidden, dat hun kinderen minder onhandelbaar en meer lief (‘aimable’) zouden worden...

Uit www.kgv-bremen.de

11 juni, H. Rimbert van Torhout (Rembert of van Bremen-Hamburg) : Germaans regin: ‘raad,’ bert: ‘stralend, schitterend of glanzend.’

Rimbert is rond 830 in Vlaanderen geboren en werd monnik te Torhout in Belgi en werd een leerling van Ansgar (Ansgarius). Naar de legende zag Ansgar hem als kind naar de kerk gaan en stelde zijn ouders voor dat hij naar het klooster zou gaan. Met hem werkte hij in 852 als missionaris in Zweden in Sigtuna. Na Ansgar ‘s dood werd hij in 865 aartsbisschop van Bremen-Hamburg, ofschoon hij eerst de diakenwijding had. Hij probeerde zonder succes het missiewerk in Denemarken en Zweden verder te zetten, maar de Noormannen verstoorden alles wat opgebouwd was en zo zette hij zich in voor de gevangenen christenen van de Noormannen. Hij maakte tussen 866 en 876 missiereizen naar Denemarken en Zweden. Hij stierf op 11 juni 888 in Bremen.

Hij wordt afgebeeld als bisschop met een kelk omdat hij tijdens een hongersnood de heilige vaten had stuk geslagen en met de opbrengst de armen voedde. Ook soms met kettingen naar de vele gevangenen die hij vrijkocht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit www.museo.certosini.info

11 juni, H. Roselina van Celle-Roubaud:  Latijn rosa: ‘roos,’ of van Germaans rod: ‘roem.’ In de middeleeuwse lyriek werd ze vergeleken met Latijn rosa.

Roselina is afkomstig uit het geslacht Villeneuve en werd in 1263 in Les Arcs (Chateau dՁrcs) geboren en stierf in 1329 in de abdij Celle-Roubaud

Als 15jarige trad ze in het Kartuizerklooster en rond 1300 werkte ze als priorin in het Kartuizerklooster van haar woonplaats. Al in haar leven gold ze als strenge boeteres en werd door haar charisma en wonderwerken geroemd.

Ze geld als voorspreekster bij oogziektes, patroon van de Kartuizers en Maltezers. In de kunst wordt ze in ordekleding met kaars, lelie en boek voorgesteld. Ze werd in 1859 heilig gesproken. Haar graf bevindt zich in de kapel van Celle-Roubaud.

De bloem van zijn dag is de grote madelief of margriet. Barnabas of St. Barnabyճ thistle is Centaurea solstitialis.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/