12 februari.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/12 februari.htm

 

uit gaudeamusomnes.blogspot.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

12 februari, de HH. Zeven stichters van de Servietenorde. Zij ontvingen van Maria een openbaring om de wereld te verlaten. Hun leven werd bezield door de overweging van de smarten van Maria.

Het zijn leden van de Ordo Servorum beatae Mariae Virginis een bedelmonnikenorde, in 1256 in Italië gesticht.

De eerste orde van de Servieten voor Mariaverering en apostolaat ontstond in 1233 en van een verdere stichting werd gezegd, dat zij, de Servietinnen, waren gesticht voor eeuwigdurende aanbidding en voor opvoeding en onderwijs. Daar is dus al in de dertiende eeuw mee begonnen.

Uit www.harvardartmuseums.org

12 februari, H. Modestus: Latijn modestus: ‘bescheiden, gehoorzaam, eerbaar of gematigd.’ Al in de Romeinse tijd als voornaam gebruikt, Herennius Modestinus was een jurist in de tijd van Alexander Severius ca. 240.

Modestus was diaken en martelaar op Sardini en is in 303 verbrand.

Onder de keizers Maximianus en Diocletianus (eind jaren 200, begin 300) woedde op Sicilië een christenvervolging. Op dat eiland woonde toen een jongen, Vitus genaamd, die christen was geworden. Hylas, Vitus vader, aanbad de Romeinse goden en probeerde zijn zoon tot deze terug te brengen. Toen dat niet lukte riep hij zijn huisleraar Modestus te hulp, maar Vitus wist Modestus voor Christus te winnen. Keizer Diocletianus beval Vitus met zijn leermeester Modestus en zijn voedster Crescentia op de pijnbank te martelen. Sint Vitus werd met de H. Modestus en de H. Crescentia op 15 juni gemarteld in 303. Vitus was toen veertien jaar. In latere eeuwen was het goed voor de kerk om sterke heiligen te krijgen, hun resten werden opgegraven en naar de Westerse kerken gebracht waardoor er in vele streken beenderen van verschillende heiligen zijn.

In het wapen van Winschoten staat de H. Vitus afgebeeld. In de Middeleeuwen ressorteerde Winschoten en omgeving onder de abdij van Corvey. In deze abdij worden de relieken van deze Siciliaanse heilige bewaard. Samen met Modestus en Crecentia werd hij om zijn christelijk geloof vermoord. (4de  eeuw na Chr.)

Uit www.celtiberia.net

12 februari, H. Eulalia van Barcelona: Grieks eu laleo: ԧoed pratenլ dus de goede praatster.

De belangrijkste kerk van het aartsbisdom Barcelona is catedral de Santa Eulalia en is gelegen aan het Plaza de la Seu in de wijk Barri Gotic, genoemd naar de Heilige Eullia, een martelares die in 304 na Christus stierf. Ze zou nog maar veertien jaar oud zijn geweest. Ze werd gemarteld, maar de martelingen deden haar niets, ze werd verbrand, maar de vlammen deden haar niets. Tenslotte werd ze naakt aan een kruis opgehangen en stierf in 304, dadelijk viel er sneeuw uit de hemel. Haar relieken liggen in een marmeren sarcofaag in de crypte van het hoogaltaar. Ze is de co-patrones van de stad.

De bloem van haar dag is de lieve Hepatica.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/