12 juli.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/12 juli.htm

 

Uit www.agneskerk.org

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

12 juli, H. Johannes Gualbertus (Giovanni Gualberto): Hebreeuws Johanan: ‘Jahweh is genadig,’ een veel gebruikte Joodse naam.

Hij is geboren te Florence in 985 uit een adellijk geslacht. Hij volgde de wens van zijn vader op en ging in militaire dienst. Toen zijn broer vermoord werd zwoor hij om hem te wreken. Op Goede vrijdag ontmoette Johannes de moordenaar van zijn broeder. Toen die om genade smeekte, met een beroep op Jezus lijden, spaarde hij hem het leven. Hij werd toen Benedictijner monnik te San Miniato en stichtte later de abdij van Vallombrosa en een nieuwe tak van de camaldulenzers, de benedictijnen van Vallombrosa met zwijgplicht en strikte armoede en van daaruit andere kloosters in Italië. Overleden in 1073 te Passignano en werd in 1193 heilig verklaard.

Hij wordt afgebeeld in het witte habijt van zijn orde of de donkere van de benedictijnen. Onder zijn voeten zie je een duivel die hij had uitgedreven bij een medebroeder en staat voor de gekruisigde Christus. Nadat hij de moordenaar had vergeven ging hij naar een kerk en knielde voor het altaar en zag dat Christus goedkeurend het hoofd naar hem neeg.  Hij is patroon van bos en parkwachters en wordt aangeroepen tegen bezetenheid.

Uit heiligenkalender.lagelanden.net

12 juli, H. Ansbeld (Ansbald): Germaans ans: ‘god,’ blad: ‘dappe,’լ ongeveer, dapper als een godheid.

Hij is geboren in Luxemburg en stierf in 886. Ansbald werd een monnik van Prüm en later abt van St. Hubert in de Ardennen. In 860 werd hij abt te Prüm die tot de grond toe verbrand werd in 882 door de Noormannen. Met hulp van Karel de Vette herstelde hij het.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit liturgialatina.blogspot.com

12 juli, H. Nabor en Felix: Hebreeuws ‘profeet des lichts’ (?)

Volgens een legende uit de 5de eeuw martelaars tijdens Maximianus Herculius, ca. 304. Ze waren Romeinse soldaten die wegens hun geloof in de buurt van Milaan, Lodi, onthoofd werden. Hun relikwieën zouden zich bevinden in een tombe te Milaan. St. Ambroius zou hun relikwieën van buiten de muren daar naar toe gebracht hebben. Een kerk werd er over heen gebouwd en velen stroomden naar de kerk toe die nu St. Francis heet. Toen Frederik Barbarossa in Milaan kwam in 1158 gaf hij wat relikwieën aan Rainald van Dassel, aartsbisschop van Keulen, die ze naar zijn bisdom bracht. Ze worden daarom langs de Rijn nogal vereerd.

 

 

 

12 juli, H. Theodorus en Johannes: Grieks theodorus: ‘geschenk van God.’

De eerste martelaars van de Russische kerk, ca. 983. De heidense vorst Wladimir had voor een overwinning aan de goden een mensenoffer beloofd. Het lot viel op een jonge christen, Joannes, wiens vader Theodorus de vorst ernstige verwijten maakte. De inwoners van Kiev staken daarom zijn huis in brand waarin beiden omkwamen. Op die plaats liet Wladimir later een kerk bouwen.

Uit www.art-wallpaper.com

12 juli. H. Benno van Osnabrck, Meissen.

Hij is geboren in Swaben en overleed in 1088. St Benno kreeg zijn opleiding als Benedictijn te Reichenau waar hij les kreeg van H. Herman de kreupele. Op zijn beurt werd hij ook leraar. Hij was hoofd te Gozlar (Hannover) en later op de kathedraal school van Hildesheim. Dat was niet het einde van zijn talent. Hij was ook de officiële architect van Hendrik III. In 1067 werd hij tot aartsbisschop van Osnabrück gewijd. Hij trok er zich later in terug de Iburg abdij waar hij stierf.

Het zinnebeeld van de dag, is de purperen leeuwenmuil Antirrhinum purpureum die aan de voet van de Vesuvius wast.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/