13 april.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/13 april.htm

 

Uit www.flickr.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

13 april, H. Hermenegildus van Sevilla, (Hermenegild, Hermenegildo of Hermanegildo, Ermenegild, Ermengild, Ermingild, Hermngilde, Hermenegildis, Hermenegildus, Hermengildus, Irmgild of Irmingild); Germaans ermin of irmin, naam van de stamgod der Hermionen, gilde (geld): Middelnederlands ghilde, met oud-Noors gildi, dat de betekenissen van ‘inleg en gelag’ in zich verenigt.

Hermengildus was de zoon van Leovigildus, koning der West-Goten (Visgoten) in Spanje, en koningin Theodosia die rond 564 geboren werd.  Hij kreeg van zijn vader in 579 de stad Sevilla met het omliggende gebied en organiseerde een huwelijk met de Austrasische prinses Ingundis, dochter van de katholieke Sigisbert I en Brunhilde. Ze wist met hulp van de heilige monnik Leander Hermenegild over te halen tot haar geloof in 541. Zijn vader was Ariaan en trachtte op alle wijzen zijn zoon over te halen. De prins verschanste zich in Sevilla. Hij heeft hem tenslotte onterfd, gevangen genomen en ter dood laten brengen in 585. Bij de belegering van Sevilla door zijn vader had Hermenegildus zijn vrouw en kind in veiligheid gebracht bij de Romeinse opperbevelhebber in Spanje. Dat beleg duurde een jaar en Leander werd naar het Oost Romeinse rijk gestuurd om hulp. Daar konden ze niets voor hem doen. De opperbevelhebber beloofde hem hulp, bedacht zich en leverde Ingundis en haar kind aan de vijand uit. Sevilla viel en hij week uit naar de kerk van Osseto. Hier durfde de vader hem er niet uit te halen uit angst voor de bevolking en stuurde zijn tweede zoon Reccared die beloofde dat hij alles zou vergeven als hij zich maar overgaf. Hij voldeed hieraan en wierp zich voor de voeten van zijn vader en benadrukte dat hij niet van zijn geloof zou vallen. De koning omarmde hem, ze waren nog niet in het legerkamp aangekomen of hij liet hem alle gewaden en tekens van koninklijke waardigheid afnemen en sloot hem op in de gevangenis van Tarragona. Daar werd hij zelfs gefolterd en tegen Pasen stuurde hij een Ariaanse bisschop naar hem toe. Hij weigerde de communie uit de handen van een Ariaanse bisschop te ontvangen en zei liever een aards koninkrijk op te geven dan het hemelse te verliezen. De beul volbracht het vonnis en Ingundis werd naar Afrika verbannen waar ze kwijnde en stierf. Reccared was hiervan hevig ontzet en volgde zijn vader op en werd in 589 door Leander gedoopt wat een belangrijke stap was voor de vereniging van die twee christelijke geloven. Spanje keerde zich toen van het Arianisme af. Hij is patroon van Sevilla, Spaanse leger en de orde van S. Hermanegildo. Hij wordt afgebeeld met koninklijke gewaden, martelaarspalm en bijl, soms met kruis of ketens, soms met de moord op hem in de kerker van zijn vader. Heilig verklaard in 1636.

Uit en.wikipedia.org

13 april, H. Paus Martinus.

Martinus werd rond het jaar 600 te Tudertum (nu Todi) in Umbrië geboren. In 649 werd hij tot paus gekozen en riep gelijk een Synode (Lateranen) bijeen ter bestrijding van het monothelitisme (een wil in Christus), dat een uitloper vormde van het monofysitisme (een natuur in Christus). Keizer Constans steunde de  patriarch van Constantinopel die de ketterse ideeën verdedigde en liet daarop Martinus op 17 juni 653, na een mislukte moordaanslag, gevangen nemen en naar Constantinopel over brengen. Bespot door het gepeupel en ontdaan van alle bisschopskleren werd hij verbannen naar Chersonesus (de Krim).  Op 16 september 655 stierf Martinus I aan zijn mishandelingen en bespottingen. Ofschoon hij smaad, gevangenschap, verbanning en dood moest ondergaan week Martinus als leider van de Kerk niet voor de opvattingen van de keizer. Er zijn nog brieven van hem bewaard waarin hij schildert hoe hij door zijn vrienden verlaten is geworden. Hij voerde het feest van Maria Boodschap in.  


13 april in Schotland: Saint Winnock, Guinoc, Guinoch of Guinochus. Bisschop rond 838 of 875.

 

Uit www.hanscomfamily.com

13 april, H. Thomais.  

Haar ouders waren christelijk en zo kreeg ze een christelijke opvoeding en trouwde op haar 15de met een gelovige. Haar schoonvader was dat echter niet en wilde zijn schoondochter onteren in 476. Na een worsteling wist hij een mes te pakken en stak haar in twee stukken. Hij werd door God direct met blindheid geslagen zodat hij de deur niet kon vinden zodat men op de plaats zelf kon arresteren. Ze is patroon van huwelijkse trouw en zuiverheid. De asceet Daniël bracht haar relikwieën over naar het kerkhof  in de Scete woestijn.


De feestbloem is de reuknarcis, Narcissus odorus, en Hibiscus pedunculatus.

De eerste zondag in april is bekend als daffodil sunday in Engeland en mensen komen van ver om de bossen, velden en tuinen te bezoeken rond het kleine dorp Dymock, ongeveer 10 mijlen van de kathedraal van Gloucester. Daar verzamelen ze daffodils voor de Londense ziekenhuizen.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/