13 januari.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/13 januari.htm

Uit www.arendlandman.nl

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

13 januari, Gedachtenis van de doop van Onze Heer Jezus Christus. De Heer openbaart zich aan de leerlingen van Johannes de Doper aan de Jordaan.

 

 

 

 

 

 

Uit www.bridgemanart.com

13 januari, H. Veronica van Binasco. Grieks pherenike: ‘brengster van de zege.’

Veronica, de maagd van Milaan, is gestorven in 1497. ze behoorde tot de orde van Augustijnen. Jezus zou zich geopenbaard hebben aan haar en zei; ‘mijn dochter, jouw tranen behagen me die je over mijn lijden vergiet, maar weet dat het mijn moeder nog meer bevalt dat je mijn smart duldt die je bij mijn dood geduld hebt’. Ze zag het leve leven van Christus en wilde een tocht naar Palestina maken.

De zeer gewone veldereprijs is haar bloem, Veronica arvensis, die dan al kan bloeien.

Dit ook natuurlijk naar de naam, zie hiervoor 4 februari.

 

 

 

 

 

 

Uit norbertinevocations.wordpress.com

13 januari, Godfrey van Cappenberg, (Gaufrid, Geoffroy, Geofroi, Gioffredo, Godefrid, Godefridus, Godefroid, Godfrey, Goffredo, Goffrey, Gofrido, Gotfrid, Gottfried of Jeffrey of Kappenberg)

hij is geboren in 1097 bij Dortmund, Afstammeling van Karel de Grote door zijn vader, de hertog van Swaben door zijn moeder. Rijk land in Westfalen en trouwde een nobele vrouw. Hij was graaf die nadat hij Norbertus van Magdeburg hoorde preken te Keulen zijn slot Cappenburg in een abdij veranderde en zelf volgeling van de H. Norbertus werd en gaf tegen de wil van zijn familie zijn land en rijkdom over aan Norbert om het voor de kerk te gebruiken. Hij en zijn broer werden monniken. Zijn vrouw en 2 zusters werden nonnen in een klooster die hij voor hen stichtte in de buurt. Bouwde verschillende ziekenhuizen en andere huizen. Leerde voor priester toen hij stierf op 13 januari in de abdij van Ilbenstadt op 30jarige leeftijd.

Hij wordt afgebeeld als premonstranzer in een wit habijt met bonnet op het hoofd. In de hand houdt hij een schaal met brood als verwijzing naar zijn vrijgevigheid, een of drie kerken omdat hij drie kloosters stichtte, Cappenberg, Ilbenstadt en Valar. De martelwerktuigen van Christus houdt hij in de hand, gesel, lans en spons. Aan zijn voeten ligt de schedel die ook op Golgotha onder het kruis lag. De kroon of wapenschild herinnert aan het feit dat hij afstand deed van zijn adellijke titel en bezittingen. Ook zie de engel die hem een rijksappel aanreikt.

 

Uit www.gerritdevries.eu

Koppermaandag is de eerste maandag die op Driekoningen volgt.

Op die dag gaven drukkers kalenders ten geschenken aan hun klanten. Kopper van kop, een drinkkop? De letterzetters, binders en dergelijke vierden die dag feest. Het ging er dan wel eens ruig aan toe wat blijkt uit de naam die er in Gelderland aan gegeven werd, raasmaandag. Van oudsher was het een dag dat de echtgenoten volkomen baas waren in huis zodat de mannen gemakkelijker hun dag konden doorbrengen in de herberg. Daarom leiden sommigen het af van een heidens feest der Germanen die de bruidsomzwerving vierden van de zonnegod Freyr.

De naam verloren Maandag wordt verklaard door het daags tevoren gelezen evangelie van het ‘verloren’ kind Jezus of vanwege het feit dat deze dag vanwege de feestelijkheden van de eedsaflegging der lagere ambtenaren toch verloren was. Deze dag is de laatste dag van het Nieuwjaarstijdperk wat het best strookt met de ambtsaanvaarding der beambten. Nog bestaat in Duitsland de uitdrukking : ‘das schwant mir.’ Dit naar de geheimzinnige kennis van Apollo. Dat men in Engeland wel eens een eed heeft gedaan op een zwaan komt uit volksetymologie waar sworn bijna net zo klinkt als swan. Bij ons zie je dit in de verzworen Maandag of Koppermaandag wat tot verminking geworden is tot verloren maandag.

In sommige delen van Vlaanderen zegt men Egyptische maandag omdat men daar een omgang hield die de vlucht naar Egypte voorstelde. In Amsterdam was er een optocht van de leprozen, elders liep men gemaskerd door de straten. In Gelderland en Limburg werd koppermaandag nog niet lang geleden luidruchtig met ganstrekken en katknuppelen gevierd. Vroeger werd dit door alle gilden gevierd, wat overbleef zijn de zetters en de drukkers.

Het feest is bij drukkers en boekbinders in eren. Ze bieden hun klanten deze dag een door hen uitgegeven kalender aan. Meestal brengen de zetters de kalenders rond, ze ontvangen dan een ‘hopperfooi’ van hun klanten. Die fooi werd in de ‘hopperpot ggestort waar ieder zijn aandeel van kreeg. Soms werd het als ziekengeld gebruikt. Er kwamen behoorlijke fooien voor, soms een paar honderd gulden. Tegelijk met het aanbieden van de kalender kreeg de klant een zegenwens in de vorm van een verlate nieuwjaarswens. Er zijn mooie kalenders bij.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/