13 maart.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/13 maart.htm

 

Uit en.wikipedia.org

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

13 maart of 12 juli, H. Euphrasia van Constantinopel, (Eupraxia): Grieks voor welsprekendheid, eu: ‘goed’, phrase: ‘zinsbouw.’

Ze is geboren te Constantinopel rond 382 als dochter van de senator Antigonus die verwant was met keizer Theodosius en de edele Euphrasia. De keizer wilde haar uithuwelijken, maar zij wilde niet. Antigonus stierf een jaar daarna. Op haar zevende zei ze ernstig tegen haar moeder dat ze God wilde dienen in het klooster en ging ze met haar moeder naar Egypte waar ze in het klooster van Thebais intrad. de godvruchtige moeder huilde van vreugde en niet lang daarna werd ze aangemeld bij de abdis die een beeld van Christus in haar  hand gaf.  Enige tijd later werd de moeder ziek en zei tegen haar dochter; vrees God, eer je zusters en dien ze nederig. Denk er niet aan wat je bent geweest of zeg dat je van koninklijke afkomst was. Wees nederig en arm op aarde zodat je rijk zal zij in de hemel, en overleed. Na haar dood ontbood keizer Thedosius haar naar het hof en wilde haar trouwen. Ze schreef een brief waarin ze zei dat ze aan God behoorde in constante maagdelijkheid en kan zo geen valse verbintenis aangaan aan een sterfelijke die binnenkort voedsel van de wormen zal zijn. Vanwege mijn ouders, wees zo goed hun rijkdom onder de armen te verdelen, de wezen en de kerk. Maak al mijn slaven vrij, ontsla mijn bedienen geef hen wat nodig is. Bidt voor me dat ik het waard ben om Christus te dienen. Hij las het met tranen in zijn ogen en voerde haar bevelen uit. Ze was voor haar zusters een voorbeeld van nederigheid, zachtheid en barmhartigheid.  Als ze bezocht werd door enige verleiding ging ze stenen van de ene plaats naar de andere brengen om de duivel te verdrijven. Ze gebruikte net als de andere nonnen geen ander voedsel dan kruiden die na zonsondergang geplukt werden. Ze droeg en sliep op zakken die met de hand gemaakt waren en bad vrijwel onafgebroken. Ze was arm en wenste arm te blijven. Het enige wat ze nodig had was olie om de kleine lamp in de kerk te laten branden en wierook om op het altaar te branden. Na en voor haar dood kwamen er mirakels dat in 410 gebeurde op haar dertigste.

Ze wordt afgebeeld in donker habijt met een lelie als symbool van maagdelijkheid terwijl een duivel haar probeert te verleiden en van haar gebed af te brengen. Soms zie je haar met stenen die ze weg droeg en ook als hoofdkussen gebruikte, soms met gesel en rozenkrans.

Uit www.wikipaintings.org

13 maart, H. Rodriguez: Germaans rod: ‘roem,’ rik, ‘aanzienlijk of machtig,’ dus ongeveer, machtig door roem. Een Germaanse naam die zich via Spanje verspreid heeft. De laatste West-Gotische koning die hem droeg, Roderik, viel in 711 a 712 tegen de Moren in de slag bij Jerez de la Frontera. Dit betekende het begin van de Moorse overheersing. Allerlei sagen ontstonden om deze vorst. Eens zou hij terugkeren.

Rodriguez was priester te Cordoba en is door de Moren gedood in 857.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit www.dolfi.com

13 maart, H. Sanctia: Latijn sanctus: ‘heilig,’ dat wil zeggen, geboren op de dag van een bepaalde heilige.

Sanctia is geboren ca. 1180 te Coimbra. Ze was de dochter van koning Sancho I van Portugal. Ze zag van een huwelijk af en hielp de Franciscanen en Dominicanen hun eerste kloosters te stichten in Portugal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit www.traditioninaction.org

13 maart of 27 februari, H. Leander van Sevilla: Grieks voor ’man uit het volk.’ Het was de man in de mythologie die iedere nacht over de Hellespont zwom om zijn geliefde Hero, te Sestos, te bezoeken. Om hem de weg te wijzen stak zij altijd een lamp aan. Toen die eens uitwaaide verdronk Leander.

Leander is rond 540, in het toen byzantijnse Cartagena, uit een Romeinse familie in Z. Spanje geboren en verhuisde naar Sevilla en trad daar in de Benedictijnenorde in. Als monnik beïnvloedde hij de Ariaanse koningszoon Hermengild waarom hij door zijn vader uit het land verbannen werd en ging naar het hof van Constantinopel tot hij in 583 naar Sevilla terug keerde. Een jaar later was hij aartsbisschop van Sevilla. Hij maakte zich sterk voor de bekering van de Westgoten Hij slaagde er in om koning Reccared en vele van zijn onderdanen van het Arianisme af te brengen en te bekeren tot het katholieke geloof. Hij doopte de oudere broer van Reccared, de latere H. Hermenegildus van Sevilla die om zijn geloof werd gedood. Werkte aan nonnenregels en twee boeken tegen het Arianisme, vanwege zijn verdienste in de verdediging van het ware geloof ontving hij van paus Gregorius I het pallium. Hij stierf op 13 maart 600 en werd opgevolgd door zijn jongere broer Isidorus van Sevilla.. Stadspatroon van Sevilla en wordt aangeroepen bij reuma. Hij wordt afgebeeld met boek en schrijfveren en vaak met zijn drie zusters, ook als bisschop met mijter, pallium, staf en boek, ook vaak als Benedictijner monnik in zwart habijt met pallium. Ook met een ganzenveer, inktpot en een brandend hart en soms met zijn broers en zuster, H. Isidorus van Sevilla, Fulgentius van Ecija en Florentina van Cartagena.

De bloem van deze dag is het driekleurig viooltje, Viola tricolor.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/