14 mei.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/14 mei.htm

 

Uit commons.wikimedia.org

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwien, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

14 mei, St. Bonifatius van Tarsus:

Latijnse naam met ongeveer dezelfde betekenis als bonaventura: ‘een goed lot of goede toekomst’, (voorspellend of iets dergelijks) doordat men het tweede deel associeerde met Latijn facere: doen,’ ontstond ook de vorm Bonifatius met de betekenis van weldoener. St. Bonifatius, de bekende Angelsaksische apostel van Duitsland en Friesland. Zie 5 juni.

Bonifatius is geboren in Rome in de derde eeuw. Hij zou ooit samen hebben geleefd met de mooie en rijke Romeinse vrouw Aglae. Nadat zij zich bekeerd had tot het Christendom moest Bonifatius van haar naar Tarsus (Turkije). Hij had de opdracht om de relieken van martelaren op te sporen en terug naar Rome te brengen. Tijdens deze reis kwam hij tot inkeer en bekeerde zich tot het Christendom. Hij bemerkte dat in deze Romeinse stad de christenvervolging in volle gang was en hoe deze gelovige mensen gefolterd en ter dood gebracht werden. Bonifatius werd door de soldaten van de keizer gevangen genomen en gefolterd en op 14 mei 306? stierf hij de marteldood doordat hij in gloeiende pek geworpen werd wat hem niet deerde. Tenslotte werd hij onthoofd. Zijn lichamelijke resten werden door de begeleiders van Bonifatius naar Aglae teruggebracht als relieken van een martelaar aan de Via Latina.

Hij wordt in Romeinse of middeleeuwse kleding afgebeeld. Naast hem zie je de ketel met kokende pek en in de hand een zwaard. In het jaar 1969 werd hij van de Romeinse kalender weggehaald.

Samen met de heilige Servatius, Pancratius en Mamertus hoort Bonifatius tot de ijsheiligen.

Tot Bonifaas, die strenge baas, wees voor vrucht op vorst beducht.

Van Nachtvorst ben je nimmer vrij, is Bonifaas nog niet voorbij. Schutspatroon van brouwers, de ketel.

Bonifatius is de bonenman, met Bonifatius is het goed bonen te planten, vooral met de middag als de klokken slaan, dan komen er vele bonen.

14 mei, H. Floribertus. Een mengeling. Mogelijk van Florentius en dat van Latijn florens: ‘bloeiend of bekoorlijk in aanzien,’ bert: ‘glanzend, stralend of schitterend.’

Floribertus was bisschop van Luik en is overleden in 746. Hij was de zoon van de H. Hubertus en volgde die op, zijn moeder sterft bij zijn geboorte.

Uit en.wikipedia.org

14 mei, H. Carolina, Corona, Latijn corona: ‘krans of kroon.’

Carolina was martelares onder keizer Antonius met St. Victor, 138-161. Ze werd door middel van doornen gevierendeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit listoppopes.blogspot.com

14 mei, H. Paschalis I:  Grieks paschasius, Latijn paschalis, van Aramees pascha: ‘Pasen,’ dus geboren op Pasen.

Hij was de zoon van ene Bononus. Hij was eerste abt van het Stefanusklooster bij de St. Pieter. Paus van 25 januari 817 tot 11 februari 824. Hij was niet geliefd bij het volk, ze wilden hem na zijn dood ook niet begraven in de St. Pietersbasiliek, maar werd toch gekozen na de dood van paus Stephanus IV. Ook had hij geen goede band met de Romeinse edelen en de Franken. Hij vernieuwde het vriendschapsverbond met Lodewijk de Vrome waardoor de zelfstandigheid van de kerkelijke staat en de vrijheid van de pauskeuze bevestigd werd. In 823 kroonde hij Lodewijks zoon, Lotharius I.  Hij liet de kerken van S. Cecilia in Trastevere en St. Maria in Dominica herbouwen en bouwde de basiliek Santa Prassede.

Hun zinnebeeld is de gewone pioen, Paeonia officinalis.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/