15 december.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/15 december.htm

 

Uit www.johnsanidopoulos.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

15 december, H. Christiana van Georgië, St. Nina: het woord christen (Grieks christianos, Latijn christianus) waarvan deze naam is afgeleid werd is blijkens Handelingen 11:26 het eerst in Antiochië gebruikt: ԅn het geschiedde, dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden en dat de discipelen het eerst te Antiochië christenen genoemd werden, Christen is een afleiding van Christus: Grieks christos: ‘gezalfde.

Christina komt uit de tijd van Constantijn de Grote in het begin van de 4de eeuw en het geloof uitbreidde in Iberië. Men verhaalt dat zij er de koningin van een smartelijke ziekte genas en hierdoor de koning bekeerde tot haar geloof, ook de koninklijke familie door haar voorbeeld en kennis en vervolgens het gehele Georgische volk tot christendom bekeerd hebben. Ze raakte in de gevangenis, er wordt bericht dat ze moedig was tijdens de gevangenschap en een voorbeeld voor haar medemensen. Ze zou ook wonderen verwekt hebben. Ze overleed rond 330 te Georgië.  

Uit www.amazon.co.uk

15 december, H. Folcwin van Therouanne (Folkwin, Volkwin, Volcuin, Folquin, Folcuinus): Germaans folk: ‘volk,’ win: ‘vriend, dus ongeveer, vriend van het (krijgs)volk.

Hij was een oom van Karel Martell en geboren uit het geslacht van Pepijn II de Korte. Hij zag af van een functie aan het hof en werd bisschop van Throuanne, Terwaan in 816. Hij deed Karel de Kale in de nadat hij een van zijn dienaren tot bisschop had benoemd.

In 843 bracht hij de relikwieën van Audomarus in de Benedictijnenabdij St. Berin te Throuanne terug. Hij woonde in 853 de synode van Soissons bij. Overleden op 15 december 855 in Esquelbecq-sur-lՙser, Elsbeke, in Frankrijk. Tijdens zijn begrafenis gebeurden er allerlei wonderlijke dingen. Zijn paard huilde van verdriet en stierf ter plaatse. Het water waar hij begraven zou worden bevroor plotseling zodat de stoet niet kon oversteken.

Hij wordt als bisschop afgebeeld. Schutspatroon van zwangere vrouwen en wordt afgebeeld met ene knielende vrouw waar hij een stola over legt, dat had een goed effect op die vrouwen. 

Uit alexandrina.balasar.free.fr

15 december, H. Paulus van Latros (Paulus de jongere).

Hij is geboren te Pergamos als de zoon van een Byzantijnse legerofficier die in een slag overleed. Na de dood van zijn moeder wat later werd hij met zijn broer Basil monnik op het klooster van de Olympus te Griekenland. Paulus verliet dat om kluizenaar te worden op de berg Latros, Bithynie, Klein Azië. Zijn reputatie als heilige verspreidde zich en er kwamen veel volgelingen en studenten zodat hij ze verenigde in een gemeenschap te Latros. Na 12 jaar als hun leider vertrok hij als kluizenaar naar een grot in de eilanden van Samos. Zijn reputatie volgde hem en de cyclus begon weer, meer studenten en meer gemeenschappen. Later ging hij weer naar Latros waar hij de rest van zijn leven doorbracht in gebed en eenzaamheid waar hij in 956 overleed.

De notelaar is de boom van de dag, Juglans.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/