15 maart.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/15 maart.htm

Uit www.catholic.org

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

15 maart, H. Longinus: Latijn longus: ‘lang.’ 

Dit zou de Romeinse hoofdman zijn die Hem bij het kruis erkende; ‘waarlijk dit was een zoon Gods,’ Matth. 27:54. Volgens een andere overlevering was hij de soldaat die met de speer Jezus zijden doorstak. In latere legenden werden beiden vereenzelvigd. Hij trok zich terug buiten Jeruzalem, werd beschuldigd van desertie, weigerde te offeren aan de afgoden, vernielde zelfs en zou ca. 58 te Caesarea de marteldood gestorven zijn, onthoofd. Hij zou nagenoeg blind zijn, maar volgens de legende werd hij door het bloed van Christus genezen van zijn blindheid toen hij er enkele druppels van in zijn ogen ontving. Zijn geestelijke blindheid die veranderde in geloof.

Hij wordt afgebeeld met Romeinse wapenuitrusting, zwaard aan de gordel en lans in de hand, vaak bij de gekruisigde Jezus. Onder zijn voet staat vaak een afgodsbeeld of draak. Schutspatroon van smeden, wordt aangeroepen bij oogziektes en het stollen van bloed bij ernstige verwondingen.

Zie 18 augustus het verhaal van Jan van Mandeville. De Heilige Lans van Ejmiatsin zou de lans zijn geweest waarmee de heilige Longinus de zijde van Christus doorboorde na diens dood. Het zou ook deze heilige lans zijn geweest die in 1098 onder mysterieuze omstandigheden werd ontdekt in Antiochië. Andere lansen van Longinus zijn opgedoken in Rome, Parijs, Krakow en Wenen. De Heilige Lans die tijdens de Franse revolutie te Parijs is verdwenen, zou de punt zijn geweest van de lans die onder de koepel van de St. Pieter wordt bewaard. Dit zou de lans zijn geweest waarmee de heilige Longinus de zijde van Christus zou hebben doorboord nadat die gestorven was.

De Ejmiatsin is waarschijnlijk een totaal ander reliek dat te maken heeft met een typisch middeleeuws wonder. Het gaat om een vaandelbekroning (en dus niet om een echte lans) waarmee een groep Joden het kruis zouden hebben vernield dat daarop zou bloeden. Dit soort verhalen werd wel eens als excuus voor Jodenvervolgingen gebruikt (in onze eigen streken is het sacramentswonder van Brussel vergelijkbaar.) De Armeense Kerk verwerpt dit verhaal en gelooft dat de lans de echte longinuslans is.

ԏp het moment zijn er diverse historische speren waarvan gezegd wordt dat ze de ‘heilige speer’ uit de Bijbel zijn. De speer met de meeste rechten en tevens de oudste ligt in het Hofburg Museum in Wenen, Oostenrijk. Deze speer kan door de geschiedenis gevolgd worden tot aan Constantijn de Grote, de Romeinse keizer die als eerste het christendom in het begin van de 4de eeuw aanvaardde.
Volgens Ravencroft is de speer in het bezit geweest van een hele reeks succesvolle militaire leiders zoals: Theodosius, Alaric (die verantwoordelijk was voor de val van Rome), Charles Mattel (verantwoordelijk voor het verslaan van de Moslims in het jaar 733, Charlemagne en Fredreric Barbarossa.

En zo groeide er een legende om de speer heen. Hij die in het bezit was van de speer zou de Aarde kunnen veroveren. Napoleon waagde een poging om in het bezit te komen na de slag om Austerlitz, maar hij was de stad al uit gesmokkeld voordat de gevechten begonnen. Napoleon heeft zijn doel dus nooit bereikt. Volgens de legende heeft Charlemagne de speer tijdens 47 succesvolle veldslagen in zijn bezit gehad. Hij zou gestorven zijn toen hij de speer per ongeluk liet vallen. Barbarossa overkwam hetzelfde noodlot toen hij de speer liet vallen tijdens het oversteken van een rivier.

De speer kwam uiteindelijk terecht als bezit van het geslacht Hapsburg en sinds 1912 maakte hij deel uit van de verzameling die opgeslagen was in het Hofburg museum. Volgens Ravencroft was het is september van dat jaar dat Adolf Hitler, verblijf houdend in Wenen, als jonge man het museum bezocht en alles te weten kwam over de speer en zijn reputatie. Dr. Walter Stein, die Hitler tijdens zijn bezoek vergezelde deelde over dit bezoek mee dat: ‘ toen we voor het eerst naast elkaar staande voor de speer viel het mij op dat Hitler in een dusdanig diepe trance was dat hij de wereld om zich heen compleet uit het oog verloor’..

Hitler zei later: ‘ik stond daar gedurende enkele naar hert voorwerp te staren. Ik was me niet bewust van anderen. Het leek alsof het voorwerp een innerlijke kracht had. Het voelde alsof ik het voorwerp in een eerder stadium van de geschiedenis had vastgehouden. Alsof ik de gelukkige was die de speer in vroegere tijden had vastgehouden. Alsof ik degene was die hem had uitgeroepen tot mijn persoonlijke talisman van de kracht. Het leek alsof ik degene was die het lot van de wereld in handen hadɓ.’Hitler zag de lans als een mystieke band tussen generaties Germaanse leiders die hem voor waren gegaan in de geschiedenis. Op 14 maart 1938 was hij gestegen tot kanselier van Duitsland. Hij annexeerde Oostenrijk en gaf het bevel dat de speer, samen met de rest van de Hapsburg-collectie, naar Neurenberg overgebracht moest worden. In deze stad lag het hart van de Nazibeweging.  Op 13 oktober werd de speer met een gepantserde trein naar de stad gebracht. Daar werd hij ondergebracht in de grote kerk alwaar hij verbleef tijdens de succesvolste periode van Hitler’s veroveringen. In 1944, toen de geallieerden aan de winnende hand waren, werd de speer overgebracht naar een speciaal voor dit doel geconstrueerde ondergrondse kluis waar het voorwerp niets te lijden zou hebben van de bombardementen.

Zes maanden later, op 30 april 1945, namen de Amerikaanse strijdkrachten de kluis en de speer onder hun hoede. Tachtig minuten later stierf Adolf Hitler in een bunker in Berlijn. Hij pleegde zelfmoord.

De heilige speer is terug gegeven aan het Hofburg museum. Is het voorwerp authentiek? Generaal George S. Patton dacht van wel. Hij raakte na de oorlog geobsedeerd door het voorwerp en liet onderzoek doen naar de geschiedenis ervan.

Dacht Hitler echt dat het bezit ervan hem zou helpen om de oorlog te winnen? Andere historici vonden Ravencroft ‘s onderzoek verdacht en zijn boeken blijven controversieel. Alan Baker, schrijver van Invisible Egle, The history of Nazi Occultis denkt dat de Duitsers meer interesse hadden voor de schatten van het Hofburg museum en niet alleen voor occulte redenen.

Heeft de speer mystieke krachten? De Bijbel zegt niets anders over de speer dan dat het het wapen is van een Romeinse wachtpost. Het meest belangrijke is wel, en de sceptici wijzen hierbij op het falen van het Derde Rijk, dat de kracht van de speer alleen verscholen lag in de hersenen van de eigenaar. http://www.home.zonnet.nl/pollie_37/Speer.htm

Hij lijkt toch uit de negende en tiende eeuw te stammen. Het zijn twee delen die aan elkaar gemaakt zijn op verschillende tijden. Zie 18 augustus, het verhaal van Jan van Mandeville.

Uit en.wikipedia.org

15 maart H. Zacharias, in Hebreeuws ‘Jahweh gedenkt, herinnert Zich,’ de vorm met s is Grieks van het N.T. Het wordt ook wel in verband gebracht met Aramees zacchai: ‘klein’

Paus, 741-752, gestorven 22 of 23? maart 752. Een Griek uit Siberena in Calabrië, verkreeg van de koning der Langobarden de teruggave van het hertogdom Rome en bevestigde de Merowingers op de troon van het Frankische rijk en de verhoging van Pepijn. In de beeldenstrijd stond hij aan de kant van de beeldvereerders. Hij werd later heilig verklaard.

 

 

 

 

 

Uit feestofsaints.com

15 maart, Clemens Hofbauer,

Hij is geboren in Tasswitz, Moravië, op 26 december 1751, als zoon van  een Tsjechische vader en Duitse moeder en heette eigenlijk Johannes (Hansl) Dvořk.  

Hij leerde als het vak van bakker en studeerde later in Wenen theologie en bestreed als lid van de pas gestichte orde van redemptoristen vooral het jansenisme in Oostenrijk. Hij ontving de priesterwijding in 1785. Vanuit Wenen werd hij uitgezonden naar Warschau en werkte daar onder de armen en de wezen en deed hij aan predikingswerk. Vanuit Polen werkte hij met zijn helpers in Duitsland en Zwitserland, maar moest in 1808 naar Oostenrijk uitwijken toen Napoleon de religieuze orden ophief. Hij is overleden in Wenen op 15 maart 1820 en werd in 1909 heilig verklaard.

Als Apostel van Wenen werd hij bekend als prediker en parochieverzorger en als bestrijder van de Verlichting. Hij is patroon van Wenen.

Wordt afgebeeld in de kleding van zijn orde met een boek, witte lelie en kruisbeeld. Patroonheilige van de bakkers, wordt aangeroepen in hopeloze gevallen vanwege de goelijke opgaaf om het katholicisme te verspreiden na de reformatie.

De bloem van de dag is Soldanella alpina, de lieve alpenplant.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/