16 december.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/16 december.htm

 

Uit deaconsmemorial.blogspot.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

16 december, 2 augustus, H. Eusebius van Vercelli: Grieks, ‘eerbiedig of vroom,’ vgl. Latijn Pius. 

Eusebius is geboren in 283 te Sardinië en werd de eerste bisschop van Vercelli in 340. Hij voerde als eerste in het westen de ‘vita communis’ (het algemene of gemeenschappelijke leven) in voor de geestelijkheid. Hij vermeldt in zijn schriften een van de oudste martelaarsakten, een brief van de gemeente van Lyon en Vienne, (177/178) aan de Oosterse kerken die 48 namen van martelaars bevat. Als bestrijder van het Arianisme werd hij verbannen en volgens de legende gestenigd in 371. Hij wordt als bisschop met boek afgebeeld. 

Uit pont.beepworld.de

16 december H. Adelheid (Adelaide): Germaans, adel: ‘adel of edel en stralend,’ heid: ‘stand of persoon,’ dus ongeveer, vrouw van edele, stralende gestalte.

Adelheid was een dochter van koning Rudolf II van boven Bourgondië en geboren rond 931. Na het overlijden van haar vader, huwde haar moeder met de koning van Lombardije koning Hugo van Italië, en verloofde Adelheid op haar tweede met zijn zoon Lotharius en ze huwde op haar zestiende in 947 met de dan koning Lotharius II van Neder-Bourgondi en Itali. Die stierf al in 950 door vergif dat hem vermoedelijk door Berengarius was toegediend, die zich daarop met zijn zoon Adelbert tot koning van Itali liet kronen. Om zijn gezag te bevestigen wilde hij zijn zoon met Adelheid laten trouwen, die weigerde waarop hij haar in de gevangenis liet werpen te Gardameer. Ze ontsnapte met haar dochter Emma, geholpen door haar kapelaan, en nam de wijk naar het sterke kasteel Canozza die aan haar bloedverwant Azzo toe behoorde. Daarop riep ze de bescherming in van keizer Otto die in 951 in Italië verscheen, Berengarius overwon en nam haar tot zijn vrouw te Pavia in 951. Het paar werd in 953 door paus Johannes XII in Rome tot keizer gekroond. Na het overlijden van haar man in 973 werd zij regent voor hun zoon Otto II, maar zij moest zich na een tijdje terugtrekken in Bourgondi, waar zij talrijke kloosters stichtte. In 987 verliet ze Duitsland, maar keerde terug toen haar kleinzoon, keizer Otto III, behoefte had aan haar hulp na het overlijden van Otto II in 983. maar diende door toedoen van keizerin Theophanu de wijk te nemen naar Lombardije. Toen ook Theophanu overleed in 991 werd Adelheid regent van Otto III. In 994 trok zij zich tenslotte terug in het klooster van Seltz in de Elzas en wijdde ze zich uitsluitend aan werken van barmhartigheid en overleed daar op 16 december 999. Ze onderscheidde zich door wijsheid en vroomheid, zie 12 juni. Adelheid werd in 1097 heilig verklaard door paus Urbanus II.

Adelheid is de beschermheilige van de slachtoffers van mishandelingen, de bruiden, de keizerinnen en prinsessen, de gevangenen, de weduwen, de ouders van grote gezinnen, de stiefouders, de bannelingen en bij tweede huwelijken. Ze wordt afgebeeld als koningin met koninklijke gewaden en een kroon op haar hoofd. In haar hand heeft ze een scepter, boek of beurs omdat ze aalmoezen gaf aan bedelaars  of een kerkmodel omdat ze vele kerken stichtte, of een bootje naar haar ontsnapping dat ook een dankbaar verhaal is in de religieuze kunst.

Uit full-of-grace-and-truth.blogspot.com

16 december, H. Theophano (Theophanu): Grieks theos: ‘god,’ phainomai: ‘ik verschijn.’ Theophania was oorspronkelijk het feest van de verschijning van de zonnegod in de lente. In christelijke zin: ԧeboren op de dag van de verschijning van Christusլ 6 januari.  

Theophano was een Byzantijnse keizerin en 1ste gemalin van Leo VI. Ze is overleden in 893 of 894.

De jeneverbes, Juniperus, is de plant van de dag.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/