16 februari.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/16 februari.htm

 

Uit nl.wikipedia.org

16 februari of 13 februari, H. Juliana: Latijn Iulius, naam van een Romeins geslacht waartoe Gauis Julius Caesar behoorde. Mogelijk van Grieks ioulos: ‘de wollige eerste baardharen,’ dus de jeugdige, of van Jovilius: ‘aan Jupiter gewijd.’ In het N.T. komt de naam voor als de hoofdman die Paulus naar Rome moet brengen, Handelingen 27. De vrouwelijke vorm Julia als die van een christin in Romeinen 16:15. De naam Juliana, als vorstinnennaam gaat terug op Juliana Van Stolberg, die op de vooravond van de feestdag van deze Juliana geboren werd. In Engeland was de naam al vroeg populair zodat die spreekwoordelijk werd, zie het kinderliedje, Jack and Jill.  

Verschillende heiligen zijn er van deze naam.

Juliana is geboren rond 285 te Nicomedie, nu Izmid in Turkije, als dochter van ongelovige ouders. Al vroeg ontdekte ze de christelijke gemeenschap die ze steeds weer bezocht. Legende verhalen van haar dapperheid en schoonheid. Al met negen jaar werd ze aan een heiden toegewezen, Eleusius, (of de prefect Epilasius) tegen de tijd van het huwelijk zei ze; als hij zich niet tot het christendom bekeert kan ik hem niet trouwen. Ondanks het bidden van haar ouders bleef ze bij haar standpunt, de vader werd woedend en gaf zijn dochter bij de christenvervolgers aan. Eleusius is ondertussen stadsprefect geworden en beveelt Juliana te folteren. Ze bleef standvastig en daarom beval Eleusius haar te doden. Ze werd naakt aan haar haren opgehangen, geradbraakt en met kokend lood overgoten en tenslotte met het zwaard onthoofd in 304. Haar gebeente bevindt zich sinds de 6de eeuw in Cumae dat in 1207 naar Napels gebracht werd.

Ze wordt vaak als jonge vrouw met lang kleed met de duivel of draak afgebeeld die haar verleiden wil die ze aan de ketting vast houdt omdat ze hem bezworen heeft. De als engel vermomde duivel verscheen eens in haar kerker om haar te verleiden, ze sleepte hem aan een ketting mee en wierp hem in de latrine, daarom zie je haar ook wel dat ze de duivel slaat met een ketting of gesel. Ook wordt ze aan de haren opgehangen of in een ketel boven het vuur afgebeeld. Meestal zie je haar met martelkroon en een palm. Ze wordt aangeroepen voor een goede bevalling, haar buik werd namelijk opengereten tijdens de marteling.

De bloem van haar feestdag is de stengelloze, dubbele sleutelbloem, Primula acaulis.

Zie verder: volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/ en: volkoomen.nl