17 april.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/17 april.htm

 

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

17 april, H. Rudolfus: Germaans rod: ‘roem,’ olf: ‘wolf.’

Het kind dat, naar de legende, door de Joden in Bern werd geslachtofferd met Pasen rond 1287 en tenslotte de keel doorgesneden.

Uit catholicfire.blogspot.com

17 april, H. Stephanus Harding, (Stephanus van Citeaux) . Grieks stephanos: ‘krans,’ vooral als prijs van de overwinnaar in wedstrijden, vgl. 1 Cor. 9:25.

Hij is in 1059 geboren en waarschijnlijk te Dorset. Na een pelgrimstocht naar Rome sloot hij zich aan bij H. Robertus van Molesme en trok met hem naar Citeaux. Na de dood van H. Albericus werd hij zijn opvolger en derde abt. Dankzij zijn organisatie talent kreeg de cisterciënzer orde definitief gestalte wat vastgelegd werd in de Charta caritatis; het geschrift over de naastenliefde. Het ‘Nieuwe Klooster’ van Cteaux is zo in 1098 gesticht door de heilige abten Robertus van Molesme en Stephanus die een nieuwe eigen vorm binnen de benedictijnse traditie brachten. Elke klooster kreeg hier een eigen zelfstandigheid. Cteaux werd de bakermat van de Cisterciënzer orde. Voor monialen richtte rond 1125 de heilige Stephanus het klooster Tart op. Het Exordium Parvum en de Carta Caritatis verwoorden de roeping van de stichters en hun zending, die ze van God ontvangen hadden. Een zending die door de Kerk bekrachtigd werd, zowel in hun tijd als in de onze. Vanaf het begin werden er lekenbroeders en lekenzusters in de Orde opgenomen. Zo kwam door het leven en de inspanning van talloze broeders en zusters een betrouwbaar geestelijk erfgoed tot stand, dat zijn uitdrukking vond in geschriften en gezang, in architectuur en kunst, alsook in het bekwaam beheer van hun domeinen. Is gestorven in 1134 en heilig verklaard in 1623.

Hij wordt afgebeeld als abt en soms met een boek, de charta. Soms zie je hem ook met een vogel die een vis in de snavel heeft, hij was eens zeer ziek, maar de abdij was zo arm dat ze hem geen licht verteerbaar voedsel kon geven, toen vloog een vis naar binnen met een vis in de snavel.

Uit chiefwritingwolf.com

17 april, 3 januari, Saint Cateri Tekakwitha, (Kateri Tekakwitha, Catherine Tekakwitha; lelie van de Mohawks; Tegakouita of Tegakwitha), patrones van de native Americans.

Ze was een dochter van Christelijke Algonquin vrouw die gevangen genomen werd door Irokezen en trouwde een niet christelijke Mohawk chef. Is geboren in 1656 te Osserneon. Wees en door kinderpokken was haar gezicht mismaakt en had last van verminderd gezicht. Bekeerd en gedoopt in 1676 door pater Jacques de Lamberville, vermeden en geweigerd door haar verwanten vanwege haar geloof. Ontsnapte door de wildernis en ging 300km ver naar het christelijke dorp Sault Sainte Marie. Deed in 1679 de gelofte van kuisheid en werd bekend vanwege spiritualiteit en strenge levensstijl. Ze bewerkte mirakels. Overleden op 17 april 1680 te Caughnawaga, Canada. Haar graf werd een pelgrimsoord en een plaats voor mirakels voor inlandse Amerikanen en Franse kolonisten. Heilig verklaard door Paus Johannes Paulus II op 22 juni 1980. patroon van ecologie, ecologisten, verlies van ouders.

 

 

Uit rijksmonument.nl

17 april, Heilige Landricus, Landry.

Zoon van de graaf van Henegouwen, Madelgerius, moeder Waldetrudis of Wadetrudis. Zijn vader noemde zich later Vincentius noemde en was de stichter van het benedictijner klooster bij Maubeuge, Noord Frankrijk dat vanwege zijn ligging de naam kreeg van Altus Mons of Hautmont (Hoge Berg). Landricus werd door hem voor zijn dood aangewezen als abt van het klooster van Soignies (Zinnik) alsmede Hautemont. Hij zou toen bisschop geweest zijn van Metz of van Meaux, ofschoon dit historisch erg onzeker is. Wel wordt hij afgebeeld met de uiterlijke tekens van een bisschop; dus met staf en mijter. Hij zou in 691 in ‘de geur van heiligheid’ zijn gestorven.

Te Lochem in Gelderland is St. Landericus sinds 1494 bekend als patroonheilige van de vicarie, samen met St. Nicolaas, in de St. Gudula kapel aldaar.

Patroon van de kerk en beschermheilige van de gemeente Echt. Pas sinds 1965 beschikt de kerk van St. Landricus te Echt, door toedoen van naspeuringen door Ad Welters, afkomstig uit Echt, over een relikwie uit de reliekschrijn te Soignies.  Zeer waarschijnlijk is Landricus niet de eerste of originele patroon van de kerk te Echt. In de kerkvisitaties uit 1400, 1485, 1553 en 1558 wordt geen melding gemaakt noch van een kerkpatroon noch van een altaar welke aan hem gewijd zou zijn. Wel komt hier Landricus voor bij een van de twee broederschappen nl. die van St. Anna en van St. Landricus. In 1666 en 1668 werden volgens de kerkvisitatie de patroonheiligen St. Anna en St. Landricus opgegeven. In 1742 en daarna wordt alleen St. Landricus genoemd. In Echt bestond, zeker vanaf 1668 tot 1869, de traditie dat op de vrijdag onmiddellijk na het sacramentsfeest het beeld van de heilig Landricus in processie werd rondgedragen en onder kinderen wittebroden werden verdeeld. In die week vond dan te Echt de kleine kermis plaats.

De bloem van hun dag is een Zuid Europese aronskelk, Arisarum.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/