17 mei.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/17 mei.htm

 

Uit martyrologium.blogspot.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

17 mei, H. Paschalis Baylon:  Grieks paschasius, Latijn paschalis, van Aramees pascha: ‘Pasen,’ dus geboren op Pasen.

Paschalis was een Spanjaard en Franciscaan, is geboren op 16 mei 1540 in Torrehermosa, Aragon. Als kind was hij zo arm dat hij als herder moest werken om in het onderhoud van zijn familie te voorzien, leerde zichzelf lezen en schrijven. Hij werd lekenbroeder op zijn zeventiende in de orde van de Franciscanen te Montforte en weigerde de priesterwijding en leidde een eenvoudig kloosterleven, in nederige functies, maar muntte in alle opzichten uit door zijn christelijk leven. Is overleden op 17 mei 1592 in het klooster Villareal bij Valencia. 

Hij wordt afgebeeld in het bruine habijt van de orde, vaak geknield, blik omhoog en de armen gespreid. Meestal staan er verschillende schapen bij hem en houdt een herdersstaf of schoffel vast waaraan soms een klein Mariabeeld of kruisje zit dat hij als veldaltaar gebruikte. Verder met hostie omdat hij nachtenlang voor het altaar zat te bidden. Bij zijn graf zouden verschillende wonderen gebeurd zijn waarom hij heilige verklaard werd door paus Leo XIII in 1897. Hij is patroon van de eucharistische verenigingen. Hij is patroon van herders en koks. Zijn relikwien gingen verloren in 1936 door een brand tijdens de Spaanse burgeroorlog.

17 mei, H. Framehild: Germaans frama: ‘dapper, vooraanstaand,’ bert: ‘glanzend, schitterend of stralend.’ dus ongeveer, schitterend door dapperheid.

Framehild is geboren in de zevende eeuw en was met de paltsgraaf Badefrid getrouwd. Ze was moeder van de H. Austreberta. Na de dood van haar man leefde ze in het klooster Port-le-Grand bij Abbeville. Van haar vermogen liet ze de kerk in Marconne verbouwen waar ze na haar dood rond 685 begraven werd. Later werd haar lichaam naam Montreuil sur Mer overgedragen.

Uit en.wikipedia.org

17 mei, H. Torpes.

Uit het graf van de heilige Torpes, die onder Nero de marteldood stierf, komen jaarlijks op zijn feestdag witte vlinders. De overlevering maakt hem ridder in het huis van Nero die de bewaking van Paulus opgedragen was en door hem bekeerd werd. Vervolgens toonde hij met het feest van Diana zijn christelijke geloof waarop de keizer hem liet martelen en onthoofden. Zijn lichaam werd samen met een haan en hond in een boot gelegd en aan de rivier Arno overgegeven. De stromingen spoelden de boot over de M. Zee aan de oever van de stad Heraclea aan dat nu Saint Tropez heet. 

Saint Tropez dankt zijn naam aan deze heilige. Zijn lijk werd op een vlot gelegd en de dag dat het vlot met het ongeschonden lijk, in gezelschap van een hond en een haan hier aanspoelde wordt tot op de dag van vandaag gevierd. Op de Bravada wordt de heilige herdacht vanwege zijn hulp en heldendaden tegen de Moren.

De deelnemers marcheren in klederdracht door het dorp op de maat van een eenvoudig deuntje dat gespeeld wordt op fluitjes en trommels. Een kleine uitvoering van het vlot met Torpes, compleet met hond en haan, wordt net als borstbeelden van onder andere Torpes meegedragen in de processie waarin ook de vrouwen in klederdracht een aantal beelden met zich meedragen.

De morgenster, Ornithogalum umbellatum, is hun bloem.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/