18 maart.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/18 maart.htm

 

Uit strengholt.blogspot.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

18 maart, H. Cyrillus van Alexandrië, waarschijnlijk een afleiding van Grieks kurios: heer.

Cyrillus is geboren in 387 en overleed te Alexandrië op 27 juni 444.

Hij was bisschop die ondanks hevige vervolgingen niet ophield met preken, een ware geloofsheld in de strijd tegen de Arianen. Hij streed ook tegen Nestorius toen die patriarch van Constantinopel werd en tijdens een synode te Rome werd Nestorius gevraagd zijn stellingen op te geven. Die was overtuigd dat hij gelijk had en vroeg keizer Theodosius een concilie bijeen te roepen, het concilie van Efeze in 431. daar was Nestorius echter niet aanwezig en de uitspraken van dit concilie, dat Christus in twee naturen voorkomt en Maria Moeder Gods is, gingen tegen zijn stelling in. In de oosterse of Nestoriaanse kerk leven zijn ideen verder omdat het niet door iedereen aangenomen werd.

Uit www.bridgemanart.com

18 maart, H. Narcissus: Grieks narcodes: ‘verdovend,’ de plant werd als pijnstillend middel gebruikt, of narcisme. Narkissos was in de mythologie een schone jongeling die meer verliefd was op zichzelf dan op de hem beminnende nimf Echo (alleen haar stem bleef over toen ze van verdriet wegkwijnde) Hij werd door de Goden gestraft met verliefdheid op zijn eigen spiegelbeeld. Ze kregen toch medelijden met hem omdat hij dat spiegelbeeld toch nooit kon bereiken en veranderden hem in een narcis. Als persoonsnaam vrij gebruikelijk voor Griekse slaven.

Narcissus was bisschop van Gerona. Een legendarische apostel van Augsburg in het begin van de 4de eeuw. Hij ging tijdens de Diocletiaanse vervolgingen met zijn een diaken, Felix van Gerone, naar Augsburg en bekeerde St. Afra, die een hoer geweest zou zijn, in wier huis hij onderdak gevonden had. Hij bekeerde ook enige anderen en haar moeder Hilaria en haar oom Dionysius die de eerste bisschop van Augsburg geweest zou zijn. Een boze geest die de doop verhinderen wilde liet Narcissus in een draak veranderen die inde Alpen bij Fussen nu ronddwaalt. Later ging hij naar Gerona in Spanje waar hij na 3 jaar martelaar werd en op 18 maart vermoord werd. Met hem zou Felix van Gerone omgekomen zijn. Onduidelijk, ook de Afra verering is onduidelijk, wordt wel vereerd door het volk. Hij wordt voorgesteld met muts en staf en tussen zijn voeten een draak, vaak samen met Afra en haar metgezellen

Zijn dood uit en.wikipedia.org

18 maart, H. Salvador van Horta (Salvator de Horta, Salvatore da Horta: Latijn, ‘redder, verlosser,’ dus Christus.

Salvador is geboren op 15 maart 1520 te St. Colomba de Farners. Hij was op zijn 14e wees, werd schoenmaker  en schaapherder, trad in 1541 als lekenbroeder in bij het Franciscanenklooster te Barcelona, werkte als kok, bedelaar en portier, werd door zijn medebroeders steeds naar andere kloosters verdreven en kwam te Horta. Hij kreeg een reputatie als genezer en zijn cel werd een bezoekplaats voor zieke pelgrims. Hij stierf te Cagliari in 1567. In 1606 werd hij door paus Paulus V zalig gesproken en paus Pius XI in 1938 heilig gesproken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit www.aidenharticons.com

18 maart, H. Edward II uit oud-Engels eadweard: beschermer van het erfgoed, ead, in oud-Hoogduits ot: ‘erfgoed of bezit,’ het tweede, ward: ‘beschermen of bewaken.’ Naam van verscheidene Engelse koningen uit oude tijd, onder andere Edward the Elder, west-Saksische koning van Engeland in het begin van de 10de eeuw.

Edward II, de martelaar, is geboren rond 926 en volgde zijn vader Edgar als koning van Engeland op in 975 en werd na een paar jaar vermoord op 18 maart 978 of 979. Omdat de moordenaars geen christelijke waren werd hij gecanoniseerd als St. Edward the martyr in 1001. Hij hield van de kerk en God en was goed voor de armen. Zijn aanspraken op de troon waren betwist door zijn stiefmoeder, koningin Elfrida, die liever haar zoon Ethelred als koning zag. Edward had meer steun zoals door St. Dunstan. Daarop volgde veel onrust in het land, kloosters werden verstoord, monniken vluchtten en edelen namen hem land af dat hij van zijn vader geërfd had. Hij weerstond dit sterk met behulp van St. Dunstan. 18 maart ging hij op jacht met zijn honden en ridders naar Wareheam in Dorset en wilde zijn jongere broer Ethelred bezoeken bij zijn moeder Elfrida te Corf Castle bij Wareham. Hij werd gescheiden van zijn helpers en bereikte alleen het kasteel. Nog steeds op zijn paard gaf Elfrida hem te drinken en ondertussen werd hij in de rug gestoken. Ethelred was toen tien jaar oud zodat hij er niet bij betrokken was zodat er verteld wordt dat Elfrida hem zelf met een dolk in de rug stak.

De bloem deze dag toegewijd is het mooie gemskruid, Doronicum pardalianches.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/