18 november.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/18 november.htm

 

uit www.heiligen.net

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

18 november, Wijding der Basilieken van de HH Petrus en Paulus. Terwijl de St. Jan van Lateranen de bisschopskerk is van de bisschop van Rome is de St. Pieter de kerk waarin de grote plechtigheden geschieden van de gehele wereld. Ook de St. Paulus is ons dierbaar vanwege zijn grote patroon.

Uit en.wikipedia.org

18 november, H. Odo van Cluny:  Germaans od: ‘erfgoed.’

Odo is geboren rond 878 bij Le Mans als zoon van de feodale heer van Deols Abbo. Hij kwam aan het hof van Fulk II van Anjou en hertog Willem I van Aquitani. Hierna studeerde hij vier jaar muziek en theologie te Parijs onder leiding van Remigius van Auxerre. Hij werd rond 909 monnik in een cel, studeerde en bad, dan Benedictijner monnik en overste te Baume. De abt van deze school, Berno, stichtte de abdij van Cluny in 910. Odo volgde hem naar Cluny en nam zijn boeken mee, een bibliotheek van 100 boeken, en werd in 926 tweede abt van Cluny, Massey en Deols (Baume les Messieurs), die onder hem zijn eerste bloei beleefde. In 931 vroeg paus Johannes XI Odo om alle kloosters in Aquitani te hervormen. Maakte vrede tussen Heberic van Rome en Hugh van Provence. Honderden kloosters werden aan de beweging van Cluny geschonken, hij overreedde vele leiders om de zeggenschap over kloosters op te geven zodat ze terug konden keren naar hun spirituele centrums en geen bron van geld voor de staat waren. Stichtte een klooster van Oud Lady te Rome. Hij was een krachtige persoonlijkheid, bekend vanwege zijn gulheid, schreef een heiligen leven over een niet geestelijke, Geraldus van Aurilla. Verder was hij bekend als componist en schreef een muziektheorie, ook over moreel en een gedicht. Overleden op 18 november 942 te Tours een natuurlijke dood toen hij naar Rome reisde. Begraven in de kerk van St. Julian. Hij wordt afgebeeld als abt als hij aan de armen zijn kleren weggeeft na zijn hofperiode. Ook met boek waarop staat Statuta Cluniacensia, de kloosterregels. Schustpatroon van musici en wordt aangeroepen voor regen en tegen droogte.

Uit theblackcordelias.wordpress.com

18 november, H. Karolina Kozkowna (Maria Goretti van Polen, Caroline Kozka)

Ze was de vierde van elf kinderen die geboren werden in de familie van Jan en Maria Borzechka Kzka op 2 augustus 1898 te Wal-Ruda, Polen. Een maagdelijke heilige, ze weigerde op de avances van een Russische soldaat in te gaan. Hij kidnapte haar en droeg haar in een bos rond Wal-Ruda, vermoordde haar tijdens een verkrachting. Haar lichaam werd op 4 december 1914 gevonden. Begraven te Zabawa, Polen. Zalig verklaard op 10 juni 1987 te Tarnw, Polen door paus Johannes Paulus II.

 

 

 

 

 

 

 

 

18 november, Leonard Kimura.

Geboren in 1575 te Nagasaki, Japan. Zijn grootvader was de eerste Japanner die door St. Francis Xavier gedoopt werd en Leonard werd christelijk opgevoed, verwant aan de gezegende Anthony Kimura. Bezocht de Jezueten school te Nagasaki. Reisde met Jezueten priesters en missionarissen diende als kok en kleermaker. Toen de Jezueten in 1614 verbannen werden uit Japan bleef hij achter en werkte jaren alleen en leefde als vluchteling vanwege zijn geloof. In 1619 werd hij gevangen genomen met een kleine groep christenen. Hij was gekleed als een Japanse edelman en de priesterjagers hadden geen idee dat ze een Jezuet te pakken hadden. Bij het proces boden de rechters hem de gewoonlijke 200 zilverstukken als hij alles over de Jezueten vertelde. Wat hij niet deed en naar de gevangenis werd gestuurd, bekeerde wachters en gevangenen en veranderde de gevangenis in een christelijke gemeenschap. Daarop werd hij gemarteld en geroosterd op een langzaam vuur in 1619 voor 20 000 mensen te Nagasaki.

Uit en.wikipedia.org

18 november, H. Mabenna (Mabena; Mabon of Mabyn)

Ze was een van de 24 kinderen van Saint Brychan, hoofd van Brecknock, Wales. Geboren rond 474 te Wales. Ze leefde als biddende kluizenares in de tegenwoordige plaats Saint Mabyn, Cornwall. Stierf een natuurlijke dood rond 550.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit neatnik2009.wordpress.com

18 november, H. Rose Philippine Duchesne (The Lady of Mercy; Woman Who Prays Always)

Geboren op 29 augustus 1769 te Grenoble in een rijke familie met politieke connecties. Haar vader, Pierre Francois Duchesne, was een advocaat, zakenman en prominent leider te Grenoble, haar moeder, Rose Perier, was een lid van een leidende familie uit het gebied van Dauphine. Vanaf haar achtste had ze het verlangen om het evangelie in de Amerikaճ te verspreiden en werd daarin opgewekt toen ze een Jezuit missionaris hoorde over zijn werk daar.  Ze ontving een basis opleiding thuis en religieuze opleiding van haar moeder. Van haar 12de door de nonnen van het klooster Visitatie te Grenoble waar ze op haar 19de bijkwam met toestemming van haar familie, die eerst tegen waren. Religieuzen waren volgens de Franse terreurwet in de Franse revolutie niet toegestaan en het klooster werd gesloten in 1792 waardoor ze zeven jaar thuis werkte net zoals ze in de orde deed. Ze vestigde een school voor arme kinderen, zorgde voor de zieken en verborg priesters voor de revolutionairen. Daarna kwam ze terug in het klooster en probeerde dit weer opnieuw te vestigen. De meeste waren al lang verdwenen en in 1804 kwam de groep onder de Society of the Sacred Heart onder St. Madeline Sophie Barat. Dan openden ze het klooster van  Sainte-Marie-dեn-Haut als tweede huis van Sacred Heart  nonnen. Rose werd een postulant in december 1804. In 1815 werd ze gevraagd om een Sacred Heart te Parijs te vestigen en met haar 49ste werd ze op 14 maart 1818 met vier zusters als missionaris naar Louisiana gezonden om er Societyճ te vestigen, ziektes tijdens de tocht doodden haar bijna, nadat ze te New Orlans herstelde doodde de trip op de Mississippi haar bijna weer. Ze vestigde haar eerste missiepost te Saint Charles, Missouri, waar de eerste vrij school van Mississippi River begon. Verder zes andere huizen met een school voor wezen. Ze kreeg wat tegenstand omdat haar leermethode op Franse modellen waren gebaseerd en haar Engels slecht was, haar studenten kregen echter een goede opleiding. Ze was ook bezorgd over de inlanders van Amerika en veel van haar werk was erop gericht om hen te leren, zieken verzorging en tegen overmatig alcohol gebruik. Moeder Duchesne evangeliseerde de Pottowatomies en in de Rocky Mountains leerde ze met haar 71ste jonge meisjes van de stam. Dat duurde maar een jaar was ze was niet in staat de Pottowatomi taal te leren. Ze was bij de stam bekend als ‘woman-Who-Prays-Always’, de laatste tien jaar leefde ze in een dun kleed in het klooster te Saint Charles, Missouri waar ze sober leefde en in constant gebed.   Overleden op 18 november 1852 te Saint Charles, Missouri. Zalig verklaard op 12 mei 1940 door paus Pius XII en heilig op 3 juli 1988 door paus Johannes Paulus II.

Het symbolisch kruid van zijn dag is een soort passiebloem, Passiflora serrata, en de tweekleurige Eucomis bicolor.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/