19 december.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/19 december.htm

 

uit www.harvardmuseums.org

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieen, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

19 december, H. Nemesius van Alexandrië. De naam van drie heiligen.

Egyptenaar die eerst ten onrechte werd beschuldigd van diefstal en werd vervolgens ontmaskerd als christen. Op bevel van de landvoogd Sabinus werd hij gegeseld en gemarteld tijdens de achtervolgingen van Decius, gexecuteerd tussen twee misdadigers en tenslotte levend verbrand in 307 (250) te Alexandri, Egypte.

Hij wordt afgebeeld op een brandstapel, meestal met anderen veroordeelden, hij zou dan ook samen met dieven en rovers verbrand zijn.

 

 

Uit vitaesanctorum.wordpress.com

19 december, 27 april, H. Anastasius I.

Geboren in de 4de eeuw te Rome. Alles dat bekend is van zijn eerdere leven is dat hij vroom was in zijn jeugd en niet om materile dingen dacht toen hij ouder werd. Paus en onmiddellijk betrokken bij de geschriften van Origenes en organiseerde een synode om zijn werk te veroordelen. Vocht tegen ketterij, vriend van St. Augustus, St. Jerome en St. Paulinus van Nola. Hij is een natuurlijke dood in 402 gestorven.

19 december, H. Meuris.

Ze is geboren te Gaza, Palestina. Een maagd die zichzelf aan God wijdde, gearresteerd, gemarteld vanwege haar geloof tot de dood toe in 307 te Alexandri, Egypte.

 

       

 

 

 

Uit sainttweet.wordpress.com

19 december, H. Thomas Dien.

Kleermaker van beroep en gearresteerd omdat hij onderdak bood aan vreemde missionarissen. Gemarteld met andere Vietnamese katholieken, gewurgd in 1839, gecanoniseerd door paus Johannes Paulus II in 1988.

19 december, H. Dominic Uy van Bui.

Geboren te Vietnam, 1813. Catechist en gearresteerd vanwege zijn geloof. Een van de martelaars van Vietnam, gewurgd in 1839, gecanoniseerd door paus Johannes Paulus II in 1988.

19 december, H. Francis Xavier Mau.

Vietnamese, catechist en gewurgd in 1839. 

19 december, H. Francis Man.

Vietnamese, Dominicaan van de derde tak, gewurgd in 1839, zalig verklaard in 1900.

Uit www.thesun.co.uk

19 december, zie eerst 7 juli. Wunebaldus (Wunibaldus) leefde te Rome zoals we gezien hebben als monnik. Daar kwam Bonifacius die hem meenam en geef hem de zorg voor zeven kerken in Thringen. Heeft de abdij van Heidenheim gesticht waar hij de eerste abt was. Drie jaar voor zijn dood werd hij door een zware ziekte aangetast en is naar Wrzburg naar bisschop Megingozus gegaan en vandaar naar de abdij van Fulda naar het graf van Bonifacius. Vandaar naar Monte Cassino om zijn laatste dagen op de heilige berg door te brengen. Maar zijn broer Willibaldus vond dat niet goed vanwege zijn zwakte en bleef zo op zijn plaats. En is gestorven op 19 december op zijn 60ste of 62ste jaar van zijn leven. Is binnen de kerk in een stenen kist met zijn priesterkleren aan begraven. Na verloop van enige jaren heeft zijn broeder Willibaldus de kerk vergroot vanwege de vele wondertekens die er gebeurden en zijn lichaam dat ongeschonden was in een nieuwe grafkelder gelegd. Na zijn dood werd de abdij van Heidenheim gegeven aan nonnen onder bestuur van zijn zuster Walpurgis. Na haar overlijden zijn daar kanunniken geplaatst, deze winstgevende abdij werd later aan de meest biedende verkocht wat tot de 12de eeuw duurde. Later in de handen van de Luthersen gevallen en door hertog van Wittemberg toegeigend en vernietigd.

De tweekleurige heide, Erica bicolor, is hun feestsymbool, verder de jeneverbes.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/