2 augustus.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/2 augustus.htm

 

Uit papastronsaypictures.blogspot.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwien, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

2 augustus of 1 augustus, H. Alfonsus Maria van Liguori. Germaans, mogelijk uit adal-funs of van West-Gotisch hadufuns: ‘gereed of bereid tot strijd.’ Deze Germaanse naam is vermoedelijk door de west-Goten naar Spanje gebracht.

Alfonsus werd op 27 september 1696 te Marianella bij  Napels geboren uit een adellijk geslacht. Hij genoot daarom een goede opleiding en reeds met 16 jaar behaalde hij zijn eerste dokterstitel in de rechtswetenschappen. Na zijn promotie in het burgerlijk en kerkelijk recht, werd hij een beroemd advocaat. Zijn eerste proces voltooide hij met zijn 19de. Hij was een aangezien persoon en iedereen kende hem als een gedegen advocaat en raadgever op gebied van recht.  Na een proces dat hij in 1723 verloor en hij een aantal dagen later een bezoek bracht aan een ziekenhuis voor ongeneeslijke zieken wist hij dat zijn taken niet op de weg lagen die hij momenteel volgde. Hij pakte zich samen en volgde de studie theologie in Napels. Hij werd in 1726 priester. In de jaren daarop besteedde hij zijn tijd aan de verkondiging en de missionering in de omgeving van Napels. Hij hield dit zes jaar vol. Als eenling was hij niet in staat het vele werk naar behoren te verrichten. Hij stichtte in 1731 de congregatie van de Allerheiligste Verlosser (Redemptoristen). Na 25 jaar als volksmissionaris gewerkt te hebben ging zijn gezondheid sterk achter uit. Hij gaf de leiding over de congregatie over aan jongere en krachtigere priesters en besloot zijn tijd te wijden aan het schrijven van brieven en boeken om het christelijke leven onder de mensen te bevorderen, (bekend is vooral Ҥe heerlijkheid van Mariaө. vooral op het gebied van de moraaltheologie (Theologia Moralis), waarvan hij sindsdien als een meester geldt. Dit werk maakte hem wereldberoemd. 

In het jaar 1762 werd hij door paus Clemens XIII tot bisschop gewijd. Zijn diocees werd Santa Agata dei Goti. Hij was toen zwaar ziek, jicht, en uitgeput. Toch wist hij nog meer dan tien jaar dit ambt in gehoorzaamheid te vervullen. Toen hij 79 jaar was trok hij zich terug in het huis van zijn medebroeder Pagani. Hier stierf hij op 1 augustus 1787. In het jaar 1816 werd hij door paus Pius VII zalig verklaard. Paus Gregorius XVI sprak hem op 29 mei 1839 heilig.

Hij is de grote bevorderaar van vroomheid. Een grote liefde voor Christus en Maria bezielt zijn leven en stichting. Zijn ijver gaat vooral uit naar de priesters en de meest verlaten zielen. Hij wordt de aller ijverigste leraar’ genoemd. Hij is patroon van de biechtvaders en moralisten. Wordt afgebeeld als hoog bejaarde man en bisschop, hij werd 91, het lichaam door jicht gebogen. In de hand houdt hij een monstrans of kruisbeeld. Soms met een lelie, ganzenveer, rozenkrans en geselkoord.

Uit nl.wikipedia.org

2 augustus, H. Stefanus I: (Stephanos) Grieks stephanos: ‘krans,’ vooral als prijs van de overwinnaar in wedstrijden, vgl. 1 Cor 9:25. ook de naam van 10 pausen.

Een Romein en de 23ste paus, 254, is gestorven op 2 augustus 257 en naar de sage als martelaar, zijn hoofd wordt sinds 1047 in de Dom te Spiers (Speyer) bewaard. Sinds 1961 wordt Paus Stefanus I niet meer als martelaar erkend door de Katholieke Kerk. Zijn heiligheid is niet betwist. Hij bekleedde zijn ambt in een tijd die zich kenmerkt door grote druk op de Kerk, zowel van binnen als van buiten. Tijdens de vervolgingen onder keizer Decius waren veel christenen van hun geloof gevallen. Hierdoor ontstond de discussie of men deze weer in gratie aan moest nemen. Met Cyprianus boog hij zich over de vraag of deze mensen ook een hernieuwde doop moesten ondergaan. Ze verschilden hierover van mening. Hij vervreemdde zich van een deel van de Kerk en Cyprianus door zijn besluit dit niet verplicht te maken. De ruzie werd groter, waarna Cyprianus gexcommuniceerd werd. Ook de hernieuwde instelling van de bisschoppen van Leon en Astorga leidde tot conflicten. Deze waren, uit veiligheidsoverwegingen, ook van hun geloof gestapt. Stefanus zou voorstander zijn geweest van hun hernieuwde macht, hoewel ook beweerd wordt dat hij ze als Զoorbeeldՠzou hebben gestraft door ze niet opnieuw aan te stellen.  

Uit www.allmercifulsavior.com

2 augustus of 23 juni, Ethildra (St. Etheldreda of Alfrida) Angelsaksisch ethel: ‘edel.’

Ethildra was een Engelse non, abdis, die overleden is in 834.  

De tijgerlelie, Tigridia pavonia, is ook bekend als St. Etheldrida ‘s lelie, lelie of St. Alfrida ‘s is

Ximenenia encellioides, de reusachtige en Cambrische gulden roede, Solidago gigantea en Solidago cambrica, het Christusoog, Inula oculis christi, de berg Arnica, Arnica montana, de glanzende afrikaan, Tagetes lucida, de bevallige en de veelbloemige driekleurige chrysant, Chrysanthemum carinatum, de reukloze kamille,  Matricaria inodora, die allen in het begin van augustus bloeien.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/