2 maart.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/2 maart.htm

 

Uit aynet.org

2 maart of 10 maart, H. Simplicius: Latijn simplex: ‘eenvoudig, openhartig of oprecht.’ 14 heiligen heten alzo.

Simplicius was paus in 468 tot 10 maart 483. Hij is geboren te Tivoli in Italië als de zoon van Castinus. Hij verdedigde de actie van het hof van Chalcedon tegen de Monophytische ketters, hielp de mensen van Itali tegen de heidense invallers, zag de Heruli huurtroepen in opstand komen die Odocer tot koning van Itali maakten in 476 zodat de laatste Westerse Romeinse keizer Romulus Augustulus verdreven werd. Odocacer maakte weinig veranderingen in de Romeinse administratie, dat was stevig in handen van Simplicus. Hij zou de kerk St. Bibiana gemaakt hebben die opgedragen was aan de maagd en martelares St. Bibiana.

 

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

Uit www.sip.be

2 maart, Karel de Goede. (Carolus Bonus)

Zijn geboortedag is onzeker, ergens tussen 1080 en 1086, als Karel van Denemarken. Hij de zoon van Knoet IV (Canutus)  en Adela, kleinzoon van Robrecht 1 de Fries, graaf van Vlaanderen. Na de moord op haar man vluchtte Adela naar haar vader. Karel kreeg zijn opvoeding aan het grafelijk hof en net als andere ridders ging hij op pelgrimstocht of kruistocht naar het Heilige Land, 1107-1108. Later was hij de raadgever van zijn neef, graaf Boudewijn VII van Vlaanderen en nam deel aan het neerslaan van de Zuid Vlaamse leengraven in 1115 en 1117, later regent van Vlaanderen en volgde zijn kinderloze oom Boudewijn VII op die hem als opvolger aangewezen had. Zijn bijnaam De Goede kreeg hij doordat hij door verschillende maatregelen het aantal doden kon beperken tijdens de hongersnood die in 1124-1125 er in Europa was, ook omdat hij het volk verdedigde tegen kerkelijke en wereldlijke profiteurs. Hij trouwde met Margaretha van Clermont, was godsdienstig en bestrijder van maatregelen kon hij verhinderen dat het dodenaantal erg hoog opliep. Dat was niet naar de zin van de rijke familie Erembald die de burggraven van Brugge leverden. Erembald was eigenlijk geen adel en toen Karel een juridisch dispuut had in het openbaar over die afkomst werd hij door in de St. Donaaskerk vermoord door een groep die onder leiding stond van Bertulf, proost van die kerk en lid van de Erembald in 1127. 28 samenzweerders werden gevangen genomen en op bevel van Lodewijk VI van de hoogste toren van de burcht naar beneden gegooid. Hij had geen erfgenaam zodat er een crisis ontstond die opgelost werd doordat de koning van Frankrijk Willem Clito naar voren schoof waar Brugge en Gent tegen waren. Uiteindelijk kwam Diederik van de Elzas die met hulp van die steden de machtsstrijd won. In 1884 werd Karel zalig verklaard. Hij wordt vereerd als martelaar, vandaar dat hij soms een palm in de hand heeft. Hij draagt prachtige gewaden met een gravenkroon op zijn hoofd en een ambtsketting om de hals en een zwaard bij hem. Aan zijn voeten zitten soms bedelaars en in de hand heeft hij vaak geldstukken en naast hem zie je vaak een mand met brood.

Zijn symbool is het nietig hoornbloempje, Cerastium pumilum.

Ook de feestdag van Franciscus van Paula: ‘Fransman’.

Zijn feestsymbool is het viooltje.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/