20 december.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/20 december.htm

 

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

20 december, H. Ammon.

Een Romeinse soldaat die een groep Egyptische christenen bewaakte die gevangen gezet waren vanwege hun geloof. Tijdens hun proces moedigde hij ze aan om niet toe te geven. Gearresteerd als een christen en gemarteld met St. Ingen, St. Ptolomy, St. Theophilus en St. Zeno. Onthoofd te Alexandri in 249.  

Uit thepocketscroll.wordpress.com

20 december, H. Dominic van Silos (Domingo van Silos, Dominicus Exiliensis)

Geboren rond 1000 te Caas (modern Rioja) te Navarra bij een eenvoudige familie en werkte als schaapherder in zijn jeugd. Werd Benedictijnenmonnik te San Milln de Cogolla klooster, priester, hoofd van novicen, prior van het huis. Koning Garcia III van Navarre gaf bevel om zijn land aan hem te geven, hij weigerde en werd met twee monniken met geweld uit zijn huis verdreven. Ze zochten bescherming bij koning Ferdinand I van oud Castilië en vonden een nieuw huis in het klooster van San Sebastian te Silos, diocees Burgos, waar Dominic aangewezen werd als abt. Gesticht in 954 in een moeilijke tijd, het huis had maar zes monniken en in verschrikkelijke staat, ook geestelijk en financieel. Hij bracht het geestelijke leven terug, versterkte de financiën en herbouwde het huis. Het huis was al gauw een geestelijk centrum die bekend werd vanwege zijn boekdesign, gedrukte kunst, goud, zilverwerk en liefdadigheid voor de armen. Zou zieken genezen hebben door gebed, kreeg rijke weldoeners en stichtte fondsen om christenen te bevrijden die gevangen genomen waren door de Moslims. Hij stierf op 10 december 1073 te Silos een natuurlijke dood, op 5 januari 1076 werd zijn lichaam naar de kloosterkerk gebracht voor verering.

Hij wordt afgebeeld in het zwarte habijt van de orde met kettingen als slavenbevrijder. Een van de geliefdste Spaanse heiligen, er zijn kerken en kloosters aan hem gewijd al vanaf 1085 en zijn klooster is nu bekend als Saint Dominic ‘s. Vele wonderen worden aan hem toegeschreven vooral die in verwachting zijn. Dominic’s abtstaf werd gebruikt om de Spaanse koningen te zegenen en bij hun bed bewaard bij een geboorte. De staf bleef staan tot na de bevalling. Gezegende Joan de Aza de Guzman bad aan zijn schrijn om het kind te ontvangen die ze Dominic noemde, naar de abt van Silos, die de orde van prekers stichtte. (Dominicanen) Patroonheilige van herders, gevangenen en aanstaande moeders. Wordt aangeroepen tegen schadelijke insecten waar kuddes last van hebben en hondsdolheid.

Uit www.catholic.org

20 december, H. Peter Thi. (Peter Thi Van Truong Pham)

Geboren te Tonkin, Vietnam, in 1763. Priester en werkte in de missie met de priesters van de Foreign Mission Society of Paris. Werd gevangen genomen en geregeld gemarteld tijdens de vervolgingen van Minh-Meng. Stierf met St. Andrew Dung Lac, onthoofd te Hanoi op 21 december 1839 te Vietnam. Een van de martelaars van Vietnam. Zalig verklaard door paus Leo XIII op 7 mei 1900 en heilig door paus Johannes Paulus II op 19 juni 1988.

 

 

 

 

 

 

 

Uit www.allmercifulsavior.com

20 december, H. Ursicinus van Saint-Ursanne.

Een Ier en vriend van St. Columbanus. Werd als missionaris naar Zwitserland gezonden en bouwde een klooster te Saint Ursanne in de Zwitserse Jura en werkte daar als abt. Hij kon niet tegen wijn of diegene die het bij hem bracht. Is gestorven in 625. Wordt vereerd te Bazel, Besancon en Mainz. Wordt aangeroepen bij een stijve nek. Wordt afgebeeld met drie lelies in zijn hand, als abt die een boek vasthoudt en fleur-de-lys, omgeven door fleur-de-lys.

 

 

 

 

 

 

 

Uit liturgialatina.blogspot.com

20 december, Paus Zefyrinus  (Zephyrinus)

Zefyrinus was de vijftiende paus en leidde de kerk tegen de 3de eeuw die gedomineerd werd door conflicten over de Drie-eenheid. Gnostieke leringen, montanisme en modalisme probeerde hij op te rollen. Het beeld van deze paus is vooral bepaald door de geschriften van de latere tegenpaus Hippolytus die Zefyrinus ‘zwak en corrupt’noemde. Hij verweet Zefyrinus laksheid jegens het patripassianistische monarchianisme. Desondanks werd de verspreider van deze opvatting, Noetius van Smyrna, met instemming van paus Zefyrinus en diens raadsman Calixtus geëxcommuniceerd. De werkelijke meningsverschillen tussen Zefyrinus (en Callixtus) en Hippolytus lagen in de omgang met de boetekwestie; Zefyrinus (en ook Callixtus) meenden dat boetedoening en vergeving herhaald konden worden na het terugvallen in zonde, Hippolytus veroordeelde dit. Rond 217 veroorzaakte dit een schisma. Hij is overleden op 20 december 217.

De zinnebeeldige bloemen van paus Zephirinus zijn de gestreepte Amarillus vittata, de Peruviaanse en de Europese heliotroop, Heliotropium peruvianum en H. europaeum en de grote Cerinthe major.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/