20 februari.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/20 februari.htm

 

Uit commons.wikimedia.org

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

20 februari / 24 april, / 14 mei / 18 september, H. Corona, (Korona) : Latijn corona: ԫrans of kroonծ

Corona is de naam van een martelares onder keizer Antonius, 138-161 die in Egypte of Syri geleefd zou hebben. Toen ze de berechting van haar geloofsbroeders bijwoonde zou ze zelf opgepakt en veroordeeld zijn. Sommigen zeggen dat ze de echtgenoot was van de latere H. Victor van Egypte of was aanwezig bij zijn dood. Daarbij bond met aan de getrouwde zestienjarige aan de omgebogen armen twee palmen, toen men die bomen weer terugsprongen liet scheurden ze Corona in stukken.

Bijzondere verering is er in Oostenrijk en Oost Beieren waar verscheidene bedevaartplaatsen van haar zijn. Dat komt omdat keizer Otto I relikwien van haar naar het Aken Munster en in de dom van Praag bracht in 997.

Ze wordt voorgesteld in antieke kledij met palmen, witte lelie, geldstuk en kroon, haar naam. Ze is patroon in geldaangelegenheden omdat haar naam lijkt op de vroegere Oostenrijkse kroon, bijgeloof en gelukspel, naar haar naam.

Uit en.wikipedia.org

20 februari, H. Leo Thaumaturgus (‘de wonderdoener,’: Latijn leo, Grieks leoon:’leeuw.’ Naam van verscheidene heiligen.

Leo Thaumaturgus was bisschop van Catania, is gestorven voor 785.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit www.abaelard.de

20 februari is de dag van Eleutheris. (Lehire) Grieks eleutheros: ‘vrij,’  Grieks eucharis: ‘aangenaam’.(8 december?)

Volgens de Liber Pontificalis was St. Eleutherius een Griek uit Nicopolis in Epirus. Zijn vaders naam was Habundius, hij beval dat geen voedsel dat geschikt was voor mensen door Christenen veracht zou worden. Bisschop Eleutherius zou Faganus en Duvanus als missionarissen naar Engeland hebben gestuurd.

Eleutherius was de eerste bisschop van Doornik en werd door Remigius van Reims gewijd. In 520 hield hij een synode tegen het Arianisme waardoor hij in 530 aangevallen werd door enige Arianen en zo zwaar werd verwond dat hij daaraan overleed.

Hij wordt afgebeeld met een gesel, een engel bevrijdde hem van de geselslagen, een gloeiende oven wat wel een verwisseling is met de H. Eleutherius van Illycium, een kerk met 5 torens naar de kathedraal van Doornik. Soms houdt hij een monstrans of kelk in de hand en soms zit er een draak aan zijn voeten wat het heidendom vertegenwoordigt. Hij zou toch 11 000 mensen bekeerd hebben. Soms met een zekere vrouw Blanda die hij weer tot leven gewekt zou hebben. Aangeroepen tegen koorts en bij droogte om regen.   

De bloem van de dag is het voorjaar navelkruid, Omphalodes verna en Bulbocodium.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/