21 augustus.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/21 augustus.htm

 

Uit joyfilledfamilt.blogspot.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

20 augustus of 12 december, H. Joanna Franciska Fremiot van Chantal (Jeanne-Franoise Frmiot, barones van Chantal) ԥen vorm van Johannes, Hebreeuws: ‘Jahweh is genadig,’ een veel gebruikte Joodse naam, Johannes de Doper, de Baptist, Lucas 1:15, Matth. 3 en dergelijke.

Joanna is geboren te Dijon op 28 januari 1572 als dochter van baron van Fremiot. Ze trouwde met baron Christophe de Rabutin-Chantal. Ze kreeg zes kinderen waarvan er drie vlak na de geboorte overleden, op 28jarige leeftijd werd ze weduwe. Na een ontmoeting met Franciscus van Sales werd ze geïnspireerd om een katholieke orde te stichten, ze was stichteres van de zusters der Visitatie waarvan de leden in niet in afzondering leven, maar zich wijden aan de opvoeding van jonge meisjes. Ze was een goede moeder voor haar gezin en voor de armen. Overleden in het Visitatie klooster in Moulins op 13 december 1641 en werd begraven te Annecy. Op 21 november 1751 werd ze door paus Benedictus XIV zalig en op 16 juli 1767 door paus Clemens XIII heilig verklaard.

Ze draagt het zwarte habijt van haar orde met een brandend hart met de letters IHS vanwege de grote verering voor het H. Hart. In de andere hand houdt ze een boek of een kruisbeeld. Ook een bol van vuur komt voor, de H. Vincentius a Paulo zag haar ziel op die manier ten hemel stijgen. Ook zie je haar samen met H. Franciscus van Sales bidden voor het H. Hart. Wordt aangeroepen voor een voorspoedige bevalling

21 augustus, H. Maximilianus van Antiochië: Latijn maximus: ‘de grootste’ en uitbreiding van die naam. Het werd een eretitel voor succesvolle legeraanvoerders, bijvoorbeeld. Quintus Fabius Maximus. In verschillende vormen heiligennaam.

Een Romeins soldaat van die naam was martelaar in 263-263.    

Uit nl.wikipedia.org

21 augustus, Onze-Lieve-Vrouw van Guadeloupe (Spaans Nuestra Seora de Guadalupe) of Maagd van Guadalupe (Spaans: Virgen de Guadalupe) Onze-Lieve-Vrouw van Guadeloupe zou als Mariaverschijning op 9 december 1531 door H. Juan Cuauhtlatoatzin gezien zijn, hij was een bekeerde Azteek. Maria zou hem verteld hebben om een kerk te bouwen op de plaats waar ze tot hem sprak (de berg Tepeyacac). De bisschop van Mexico geloofde Juan Diego niet en zei hem dat Maria eerst maar eens een wonder moest laten zien. Juan Diego vond toen, in de winter, rozen op de berg Tepeyacac. Hij plukte de rozen en droeg ze in zijn mantel naar het paleis van de bisschop. Toen hij daar zijn mantel opende was een afbeelding van Maria te zien. De mantel, die bekend staat als de ‘Tilma’ wordt bewaard in de basiliek van Guadeloupe in Mexico stad. In 1737 de Maagd van Guadeloupe werd ze patroonheilige van Mexico-stad en in 1895 van het land en sinds 1945 is ze zelfs beschermvrouwe van heel Latijns-Amerika. Gedurende de geschiedenis van Mexico is ze het symbool geweest voor onafhankelijkheidsstrijders en voorvechters van meer rechten voor de oorspronkelijke bevolking, Juan Diego was immers Indiaan.

De etymologie van het woord  ‘Guadalupe’ is onzeker; Maria zou zichzelf zo genoemd hebben toen ze aan Juan Diego verscheen. Het is mogelijk een verbastering van het Nahuatl Coatlaxopeuh, ‘degene die de slang vernietigt.’ De slang zou dan slaan op Azteekse goden als Quetzalcoat die door de christelijke religie verslagen zijn. De Spaanse kolonisten hebben er uiteindelijke ҇uadalupeӠvan gemaakt, als verwijzing naar het beeld van de Zwarte Madonna van Guadeloupe in Spanje.

De verering van maagd van Guadeloupe kan gezien worden als de voortzetting van de verering van de Azteekse godin Tonantzin. Tonantzin was evenals Maria een moederfiguur, en een tempel die aan haar gewijd was bevond zich precies op de plaats waar Juan Diego Maria aanschouwd zo hebben. Kerkelijke autoriteiten hebben destijds dan ook alle zeilen bijgezet om te voorkomen dat de verschijning zou worden opgevat als een verschijning van Tonantzin.

De Afrikaan is de bloem van de dag, Tagetes patula.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/