21 februari.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/21 februari.htm

 

uit en.wikipedia.org

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

21 februari, 25 juni, H.  Eleonora van Provence (of van Engeland): mogelijk van Arabisch Ellinor: ‘God is mijn licht.’ Het gebruik van de naam is afkomstig van de vorsten van de Provence Alienor. Via vorstenhuizen ging het naar Engeland. Alienor van Poitou was de moeder van Richard Leeuwenhart.

Ook de heilige van deze naam was afkomstig uit de Provence en werd koningin van Engeland.

H. Eleonora is geboren in 1222 als dochter van graaf Raimond Berengarius IV van de Provence en Beatrix van Savoie. Ze huwde in 1236 met koning Hendrik III van Engeland. Nadat haar man in 1264 gevangen genomen wordt voert ze zelf het leger aan om hem te bevrijden wat in 1265 lukte. Na de dood van haar gemaal leidde zij het bestuur verder met haar zoon Eduard I die op kruistocht ging. In 1276 trok zij zich terug in de abdij Amesbury, bij Salisbury. Ze onderscheidde zich door haar vroomheid en was een ware steun voor armen, zieken en kloosters en overleed in het klooster in 1292 en werd heilig gesproken. (Haar cultus is niet officieel erkend)

Ze wordt in koninklijke gewaden afgebeeld met de kroon naast haar omdat ze er afstand van deed.

 

Uit www.aucklandartgallery.com

21 februari, H. Felix: Latijn felix: ‘vruchtbaar, gelukkig of geluk brengend.’ Felicitas was de Romeinse godin van de vruchtbaarheid, het geluk. In Romeinse tijd was felix vaak de naam van slaven en overige vrijgelatenen, daarna reeds vroeg bij de Christenen. In het N.T. komt Felix voor, stadhouder te Caesarea, Handelingen 23:24.

H. Felix was de derde bisschop van Metz in de derde eeuw.

21 februari, H. Zacharias: Hebreeuws Ԋahweh gedenktլ herinnert Zichլ de vorm met s is Grieks van het N.T.

Zacharias was de tweede bisschop van Veneti, waarschijnlijk in de derde eeuw. In het centrum van Veneti is er de kerk San Zaccaria die gewijd is aan de H. Zaccharias, de vader van Johannes de Doper.

 

 

 

 

 

Graf van Zacharias uit www.theologische-links.de

Verder H. Zacharias, een patriarch van Jeruzalem, 609-631, die bij de verovering van de stad in 614 gevangen genomen werd door Chosroes en in 629 door Heraclus bevrijd die de Perzen had verdreven. Jeruzalem werd herbouwd en het Heilig Kruis kwam terug en weer opgeheven door Zacharias op 14 september 629, feest van de verheffing van het kostbare en leven gevende Heilig Kruis is op 14 september. Hij volgde Isaacius op en werd zelf opgevolgd door de H. Modestus.  

De els is de boom van de dag.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/