22 april.

Heiligen van de dag.

Uit www.findagrave.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwie‘n, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

22 april, H. Gaius, de oorspronkelijke vorm is Caius. De naam wordt wel in verband gebracht met Latijn gaudere: Ôzich verheugen, wat niet geheel zeker is. Volgens anderen van gaius: Ômeerkol of Vlaamse gaaiŐ. Al bij de Romeinen een voornaam, Caius Caligula. Gajus was een reisgenoot van Paulus op zijn derde reis in Handelingen 19 en 20, verder in Romeinen 16:23.

Cajus zou uit Dalmati‘ stammen en zou, volgens een passieverhaal uit de 6de eeuw, verwant zijn met H. Susanna van Rome, maar dat was wel de kerkstichter Cajus die de kerk van H. Susanne te Rome liet bouwen. Hij was paus van 17 december 283 tot 22 april 296 en leidde de kerk in een tijdperk van rust tussen vervolgingen van Valerianus en Diocletianus. Toch is er weinig met zekerheid van hem bekend. Zijn graf met grafschrift werd in de catacomben ontdekt en daarin bevond zich ook een zegelring. De crypte neemt in de catacomben van Sint-Callixtus een speciale plaats in om zijn werkelijk uitzonderlijke afmetingen. Er kunnen meer dan zestig personen in. Vanaf het begin werd ze zo ruim ontworpen om gemeenschappelijke samenkomsten te bevorderen. Door middel van de brede lichtkoker die in de galerij geplaatst is, zijn er licht en voldoende verluchting voor zien. De versiering is heel sober; de wanden werden bekleed met een laag van wit pleisterwerk. In de zijwanden bevinden zich veel kleine graven, maar slechts drie in de achterwand. De holte in het midden, van aanzienlijke proporties, is de voornaamste en belangrijkste graftombe van heel de crypte. Daarop worden fragmenten bewaard van de Griekse inscriptie van paus Gaius: ŇBegrafenis van bisschop Gaius op 22 aprilÓ (in het jaar 296). Hij wordt afgebeeld met pauselijke tiara en meestal met de H. Nereus. Hij wordt vooral te Veneti‘ vereerd.

Uit www.christusrex.org

22 april H. Soter. (Sother, Soterus);  redder, verlosser of  heiland.

Hij komt uit Fondi, Campani‘ en was de twaalfde paus en staat ook wel bekend als de paus van liefdadigheid.  Er zijn enkele brieffragmenten van hem bewaard gebleven die over de montanisten gaan. Hij gaf bevel dat een huwelijk door een priester ingezegend moest worden en het jaarlijkse Paasfeest waar zijn voorganger Anicetus al een begin van had gemaakt. Hij is de marteldood gestorven in 175. 

De bloem van de dag is het gulden boterbloem Ranunculus auricomus, de gewone en bittere Cardamine, Cardamine pratensis en Cardamine amara, een nagelkruid, Geum intermedium.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/