22 augustus.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/22 augustus.htm

 

Uit www.agneskerk.org

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieen, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

22 augustus, Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria.  In 1942 heeft de paus de gehele wereld aan het Onbevlekte Hart van Maria toegewijd. Paus Pius XII heeft dit reeds bestaande feest sinds 1944 voor de gehele Kerk verplichtend gesteld.

22 augustus of 23: H. Timothes: Grieks time: ‘eer,’լ theos: ‘god.’ In het N.T. de zoon van een Joodse vrouw, Eunice, en een Griek uit Lystra, Handelingen 16:1. Metgezel van Paulus op zijn tweede zendingsreis aan wie hij ook twee brieven richtte.

Timothes, martelaar  in de 3de of 4de eeuw, mogelijk in 311. Martelaar onder het bewind van Melchiades (311-13), St. Timothes kwam van Antiochi naar Rome waar hij 15 maanden preekte en leefde daar met Sylvester die later paus werd. De prefect van de stad, Tarquinus Perpenna, wierp hem in het gevang en onthoofde hem in 311. Een christelijke vrouw die Theon heette begroef hem in haar tuin. Dat wordt in de legende van St. Sylvester verhaald. De naam Timothes verschijnt in de eerste martyrologia.

Uit en.wikipedia.org

22 augustus, Symphorianus.

Volgens een legende van in het begin van de vijfde eeuw werd St. Symphorianus van Autun onthoofd toen hij nog een jonge man tijdens de regering van Marcus Aurelius. Zijn moeder, de gezegende Augusta (?), moedigde hem op zijn weg naar de executie aan op 22 augustus 178. Bisschop Euphronius bouwde een mooie kerk over zijn graf dat verbonden was met een klooster die behoorde tot de Congregatie van St. Genevieve. Abt Germanus die later bisschop van Parijs werd droeg de kapel op aan de heilige. Symphorian is de patroonheilige van Autun. Zijn verering verspreidde zich vroeg door de Franken, vooral te Tours. St. Gregorius verhaalt van een wonder die door de heilige verricht zou zijn.

De kruiden van zijn dag zijn een Amerikaans gras, Tripsacum dactyloides, een samengesteldbloemige, Coreopsis sessiliflora en het Timotheegras Phleum pratense. Velen beweren dat het gras naar de heilige genoemd is, maar dit is naar Timothy Hansen die het in 1765 als eerste kweekte.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/