22 oktober.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/22 oktober.htm

 

uit www.koelner-dom.de

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

22 oktober, H. Cordula van Keulen: Latijn cordula: ‘hartje.’

Volgens de legende was St. Cordula een metgezellin van St. Ursula die aan het bloedbad te Keulen was ontkomen. Ze was aan wal gekomen en verborg zich in een schip. Toen Cordula  zag wat zich had afgespeeld verliet zij een dag later haar schuilplaats en werd eveneens vermoord. Zie 21 oktober. H. Ursula.

Ze wordt afgebeeld als adellijke vrouw met een pijl en martelaarspalm, soms met een lans omdat andere bronnen vermelden dat ze met een lans werd gedood.

22 oktober, H. Philippus: Grieks, ‘liefhebber van paarden.’ Al een oude Griekse naam. 5 koningen van Macedoni droegen hem.

Philippus is geboren in Heraclia aan de kust van de Zee van Marmora. Hij leefde onder de regering van keizer Diocletianus en was bisschop van Heraclia in Thracië. Toen de kerk gesloten werd door Romeinse soldaten vertelde hij hun dat God in hun harten zat en niet binnen muren en verkondigde de dienst in de open lucht. De gouverneur gaf beval om de boeken en relikwien aan hem over te dragen wat Philippus en zijn deken Hermes weigerden te doen. Toen ze ook nog weigerden om Hercules te aanbidden werd Philippus aan zijn voeten naar de gevangenis gedragen. Na zeven maanden martelingen in de gevangenis werden Philippus, Hermes en een priester die Severus heette naar Hadrianopolis gebracht (nu Edirne) waar ze weken geslagen en gemarteld werden en eindelijk ter dood veroordeeld werden. St. Philippus was zo moe van de martelingen dat hij naar de executieplaats gedragen moest worden. Hij wordt in een historische passio als zeer standvastig geschilderd voor de rechter en tijdens zijn folteringen te Adrianopel.

Uit theshinyheadedprohet.blogspotcom

22 oktober, Maria Salome;  (Irene, Griekse equivalent van Salome) vrede en voorspoed.

Ze was de vrouw van Zebedeus, moeder van Johannes de apostel en St. James de grotere of oudere. Mogelijk was ze een nicht van Maria. Ze was een van de drie Mariaճ de heilige vrouwen die Jezus gedurende zijn aardse missie begeleidden en heeft hem misschien vergezeld op zijn reizen. Was getuige van zijn dood aan het kruis en opstanding samen met Maria en Maria Magdalena.. Marcus vermeldt Salome als een van de vrouwen die kwamen om het lichaam van Jezus te zalven op de morgen van de Verrijzenis. De legende zegt dat ze na de verrijzenis naar Veroli, Italië, ging waar ze de rest van haar leven doorbracht om het Goede Nieuws te verkondigen.

Ze wordt ook afgebeeld met zalfpotje, vaak is ze ook aanwezig bij de graflegging. De drie Mariaճ zouden na Christus verrijzenis naar Z. Frankrijk zijn getrokken waar ze nog vereerd wordt en vooral door zigeuners in Saintes Maries de la Mer. Een zigeunerin van hoge afkomst, H. Sara. Had hun komst in een visioen gezien. Toen ze op hen wachtte zag ze dat hun bootje in een storm dreigde te vergaan en daarom wierp ze haar kleed in de zee waar ze opsprong, naar het schip dreef en hen zo veilig aan land kon brengen. Zie verder Maria Magdalena. Patroon van Veroli, Italië.

Silphium trifoliatum en de herfst bloeiende Anemone is met hun dag verbonden.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/