23 maart.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/23 maart.htm

 

Uit tadubois.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

23 maart, H. Katharina van Zweden: meestal wordt de naam in verband gebracht met Grieks katharos: ‘rein, schoon zuiver,’ volgens anderen is het woord afgeleid van aikaterine, op welk woord de Russische vorm Ekaterina wijst. Hoewel het ook kan van aeikaterine: ‘de altijd reine,’ of uit Syrisch kethar: ‘kroon’, kan stammen.

Geboren in 1331, dochter van prins Alfonsus van Nericia in Zweden en van de H. Brigitta. Sinds 1345 was ze gehuwd met de vrome edelman Eggart van Kurnen. Ze volgde in 1349 op 18jarige leeftijd haar moeder naar Rome en leefde, toen haar man in het vaderland stierf, 23 jaar met haar. In 1372 maakte ze een pelgrimstocht naar Jeruzalem en bracht in 1374 het gebeente van haar moeder naar Zweden. Werd na haar terugkeer abdis van het door haar moeder gestichte klooster Wadstena (Vastanensis: van Wadstena), ging van 1375-80 weer naar Rome om de canonisatie van Brigitta aanhangig te maken, kreeg bevestiging van het klooster Wadstena waar ze de 24ste maart 1381 overleed. Ze is in 1474 heilig verklaard. Zij wordt afgebeeld met leliën in haar hand en een hert die ze beschermde tegen jagers. Overal in Noord-Europa ontstonden Birgittinessen kloosters. In Nederland waren kloosters van deze orde in Koudewater (bij Den Bosch), Gouda, Utrecht en Oostvoorne. De laatste vier zusters van Koudewater vertrokken in 1713 naar Uden, waar zij een nieuw klooster stichtten, dat zij, heel toepasselijk, Maria Refugie (Toevlucht) noemden. Dit klooster in Uden bestaat nog steeds en is thans de enige vestiging in Nederland van de Birgittinessen. Ook vormt het de prachtige locatie van het Museum voor Religieuze Kunst.

Uit communio.stblogs.org

23 maart / 27 april, H. Turibius Alfonsus Mogrovejo: mogelijk verwant met Latijn turibulum: ‘wԷierookvat,; Latijn tus, Grieks thuos: ‘wierook.’

Turibius is geboren in 1538. Na een rechtenstudie in Valladolid en Salamanca werd hij de 3de bisschop van Lima. In 1579 werd hij als zodanig benoemd door Filips II. Hij is apostel en patroon van Peru.

De bloem van de dag is de onvergelijkbare Narcis, N. Incomperabilis en de knollige helmbloem, Corydalis bulbosa.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/