24 augustus.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/24 augustus.htm

 

Uit www.rkk.nl

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieen, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

24 augustus, Sint Bartholomeus: bar Talmai: ‘zoon van Talmai, ‘vorentrekker’ of, ‘rijk aan rimpels,’ zie Numeri 13.22 en Joz.ua 15,14 Een van de discipelen van Jezus, zie Matth. 10,3 die waarschijnlijk te vereenzelvigen is met Natanael uit Kana in Galilea, zie Johannes 1:46.Op 25 augustus word zijn dag gevierd in Den Bosch.

Bartholomeus werd in de eerste eeuw in Kana in Galilea geboren. Volgens de overlevering heeft hij na Christus Hemelvaart het evangelie in Perzië, Armenië en India verkondigd. Beroemd was Bartholomeus vooral om zijn genezingen van geesteszieken. Ook zou hij de dochter van de Armeense koning van haar bezetenheid genezen hebben. Hierna bekeerde de gehele hofhouding zich tot het christelijk geloof. Woedende heiden priesters stookten de broer van de koning daarop op de bevolking tegen Bartholomeus te keren. Hij werd door soldaten gevangen genomen en vreselijk gemarteld. Hij kreeg de Perzische doodstraf, levend gevild en daarna onthoofd. Zo stierf hij de marteldood en moest hij de beker drinken die Jezus hun voorgezegd had. Zijn lichaam werd eerst naar het eiland Lipari ( ten noorden van Sicilië) overgebracht, van daar naar Benevento en ten slotte  naar Rome op het eiland in de Tiber. Deze gedenkdag is de dag van zijn overbrenging naar Rome.

Hij wordt afgebeeld met lange tunica en mantel. In de hand heeft hij het mes waarmee zijn huid gestroopt werd of soms met een stuk huid. Ook in lendendoek en dan vastgebonden aan een kruis of boomstam. Soms vertrapt hij de duivel die hem volgens de legende als kind verwisselde. Ook een boek of schriftrol als verwijzing naar het apocriefe evangelie van Bartholomeus.

Zijn naamdag heet in Vlaanderen huidevetters mesdag. Patroon van boekbinders, mijnwerkers, slagers, kleermakers, boeren, bakkers, herders, schoenmakers, wijnboeren, leerlooiers.

Hij wordt aangeroepen bij huidziektes, zenuwziekten, stuiptrekkingen.

St. Bartholomeus doet op St. Bartholomeus dag zijn ronde in de moeshoven. Niemand mag dan in de koolbedden gaan, want de heilige legt in alle planten de malse kroppen. Hij mag in dat kapitale werk niet gestoord worden.

Bartholomeus bindt de spurrie de zak toe. 

Bartholomeus is de haverdorser.

 

24 augustus, H. Silvanus: Latijn silva: ‘bos, woud,’ met een suffix no dat de betekenis ‘heerser over,’ aan het grondwoord toevoegt, dus de heerser over een bos. Silvanus was de Romeinse bos- en veldgod. De naam komt ook in de Bijbel voor als Silas, Hand. 15, die vereenzelvigd wordt met de in 2 Corinthirs 1:19 genoemde Silvanus. Verschillende heiligen zijn er van deze naam. 

Silvanus was een martelaar te Thraci.

De bloem van zijn feestdag is de grote zonnebloem, Helianthus annuus.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/