24 januari.

Heiligen van de dag.

 

Uit saints.sqpn.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwie‘n, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

24 januari, H. Timotheźs. Grieks time: ÔeerŐ, theos: ÔgodŐ. In het N.T. is dit de naam van de zoon van een Joodse vrouw, Eunice, en een Griek uit Lystra, Handelingen 16:1. 

Timotheźs is geboren in Lycaonie, Lystra. Griekse vader en door zijn moeder, een christin uit de Isra‘lieten, (Handelingen 16: 11) in vrome gevoelens opgevoed en door Paulus tot het christendom bekeerd waarna hij met Paulus of op last van deze door Macedoni‘ en Griekenland reisde. Als Paulus zelf ergens niet heen kon, bijvoorbeeld omdat hij in de gevangenis zat, stuurde hij dikwijls Timotheźs als zijn plaatsvervanger. Zo ging Timotheźs naar Thessalon’ki, Corinthi‘ en Filippi. Later kwam hij te Efeze en naar Rome toen Paulus daar in gevangenschap verkeerde. Metgezel en leerling van Paulus op zijn tweede zendingsreis aan wie hij ook twee brieven richtte. In de eerste brief aan Timotheźs wordt deze opgeroepen zich verre te houden van dwalingen. Er is maar een juiste leer en dat is die van Paulus. Verder herderlijke tips voor de omgang met gemeenteleden, weduwen (hoofdstuk 5) en ouderlingen. Hij was de eerste bisschop van Efeze en stierf de marteldood in 97. 

Volgens een legende werd Timotheźs gestenigd omdat hij weigerde de godin Diana te aanbidden. In Engeland kwam de naam Tim na de reformatie sterk op, bij ons pas de laatste jaren.

Hij heeft als symbolisch kruid een mossoort, Phascum muticum.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/