24 oktober.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/24 oktober.htm

 

Uit perjalanan-grey.blogspot.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwien, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

24 oktober, H. Rafael:  Hebreeuws ԇod geneest of heeft genezenծ Naam van de aartsengel genoemd in het apocriefe boek Henoch. In het door de protestanten apocrief genoemde boek Tobias onder meer in 12:15 wordt hij een van de Է engelenՠgenoemd Ԥie voor de heerlijkheid Gods staanծ Hij zou de engel zijn die de poel van Bethaisda te Jeruzalem beroerde. De eerste zieke, die er altijd omheen lagen, die erin kwam werd altijd genezen, Joh. 5; 1-9. zie 13 september.

 

 

Uit stpeters-sark.org

24 oktober, H. Magloire.

Hij is geboren in Engeland of noordwest Frankrijk op het eind van de vijfde eeuw. Zijn edele en vrome ouders plaatsten hem al jong onder St. Samson, hun neef, die abt was te Engeland maar later naar Bretagne terug keerde en bisschop werd van Dol, zuidelijk van Saint Malo. Na zijn opleiding werd hij abt van een klooster te Lanmeur dat hij 25 jaar trouw en met heiligheid bestuurde, toen Samson stierf werd hij in Dol als abt gekozen. Ondanks zijn weigering, onwaardig en ongeschikt, accepteerde hij, maar bleef er twee of drie jaar. Toen trok hij zich terug in de woestijn waar hij een cel bouwde. Al gauw kwamen er velen die hem om genezing vroegen te bidden en te bevrijden van duivelse krachten. Een rijk man werd genezen van melaatsheid waar hij zeven jaar last van had gehad die hem eerst de helft en later het hele eiland Jersey gaf. Daar bouwde hij een klooster waarin 62 religieuzen waren en in hun armen stierf hij een paar jaar later, rond 586. In de kerk ontving hij het Viaticum uit de hand van een engel. Grote wonderen verschenen aan zijn tombe die in dezelfde kerk geplaatst was.

 

Uit www.flickr.com

24 oktober, 6 juni, H. Gilbertus: (Giselbertus) Germaans gijzel; ‘kind van voorname ouders,’ bert; ‘schitterend of glanzend.’

Gilbert was getrouwd met Peronella en vader van Pontia. Hij kruisvaarder in de tweede kruistocht tijdens Lodewijk VII, 1147-1149. Bij zijn terugkomst vormde hij zijn landgoed na 1150 om tot het Praemonstrater (Norbertinessen klooster) vrouwenklooster Aubeterre wiens eerste leidsters zijn vrouw Petronella en zijn dochter Poncia waren, dan het mannensticht (Norbertijner klooster) Neuffontaines in Auvergne waar hij als prior werkte. Is daar gestorven op 6 juni 1152. Heilig verklaard in 1725.

Hij wordt in  adellijke gewaden afgebeeld met hertogmuts die aalmoezen uitdeelt aan armen en vaak in het gezelschap van zijn vrouw. Ook wel als Norbertijn met wit habijt en scapulier en schoudermantel. Vaak zie je hem knielend met een schaalmodel van zijn landgoed dat hij aan Maria aanbiedt. Of staande met gestrekte arm wijzend naar zijn landgoed of omringd door kinderen die hij zegent, hij wordt dan ook aangeroepen tegen kinderziektes. Is ook schutspatroon van zwangere vrouwen.

De hem toegewijde bloem is een astersoort, Aster juncues of A. flexuosus en Nepeta cataria, waar catus de ons bekende kat is.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/