24 september.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/24 september.htm

 

Uit www.flickr.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

24 september, H. Mercedes: (H. Maagd Maria tot vrijkoping der slaven) Spaanse naam. Een van de vervangnamen voor Maria die gebruikt werden om de naam te benaderen toen deze uit schroom nog niet als doopnaam gebruikt werd. Dit naar aanleiding van het feest van de verlossing (vrijkoping) van de gevangenen Maria de las mercedes, nuestra senora de las mercedes, in Latijn: de mercede redemptionis captivorum.

Het is een feest dat ontstaan is naar aanleiding van de bescherming van Maria die ingeroepen werd bij de stichting van de orden de la Merced (de Mercedarios) in 1223, die zich de bevrijding van de gevangenen uit de handen van de Moren ten doel stelde. Oorspronkelijk werd deze dag alleen door de orden gevierd, later werd het een feestdag van de R. K. Kerk. 

De autofabrikant Ben nam als fabrieksmerk de naam van zijn dochter Mercedes.  

Uit www.ngw.nl

24 september, H. Gerhard van Csanad, (Gerardus, ook van Boedapest en Sagredo): Germaans ger: ‘speer,’ hard:’hard, sterk of stevig,’ dus ongeveer, sterk met de speer.

Gerhard is geboren in 980 en was afkomstig uit de Venetiaanse familie Sagredo. Al jong wijdde hij zich aan de dienst van God in het benedictijner klooster San Giorgio Maggiore te Veneti. Na studies te Bologna en Chartres werd hij monnik en later abt in het benedictijnenklooster van Veneti. Op een reis naar het Heilige Land kwam hij ca. 1015 in Dalmati en werd door koning St. Stefanus I de heilige tot opvoeder van zijn zoon, Bod Emeric, aangesteld en begon met succes te preken. Toen St. Stephanus de bisschoppelijke zetel te Csanad vestigde stelde hij Gerard als eerste bisschop aan in 1023. Hij schreef ook verschillende werken die verloren zijn gegaan. Ook koning Stefanus II steunde hem zo lang als hij leefde, maar bij zijn dood in 1038 kwam er een soort anarchie door verschillende groepen die om de kroon vochten en een revolte tegen de christelijkheid begon. Dingen gingen van kwaad tot erger en toen Gerard de mis wilde opdragen in een kleine plaats aan de Donau die Giod heette had hij al het gevoel dat het zijn dag van marteldood zou worden. Zijn groep arriveerde te Buda en staken de rivier al over toen ze tegen gehouden werden door soldaten die onder bevel stonden van een fervente aanhanger van de afgoden en tegenstander van koning Stefanus. Ze overvielen St. Gerard met een regen van stenen die zijn groep omgooiden en op de grond wierpen, hij knielde en bad. Heer vergeef hun zonden, want ze weten niet wat ze doen. Nauwelijks had hij dit gezegd of hij werd met een lans doorstoken, de oproerlingen sleepten hem naar de rand van een klif die Blocksberg heette, waar ze op waren, en gooiden het lichaam hals over kop in de Donau. Het was 24 september 1046. Hij werd vereerd als martelaar en zijn relikwien werden in een schrijn opgesloten op dezelfde tijd als die van St. Stefanus en zijn zoon Bod Emeric. In 1333 kreeg de republiek Veneti het grootste deel van zijn lichaam en brachten het naar onze Dame van Murano waar hij als martelaar van Veneti vereerd wordt. Volgens sommigen dateert het verhaal uit de twaalfde, einde elfde eeuw.

De Apostel van de Hongaren, patroonheilige van pedagogen. Hij wordt afgebeeld als bisschop of benedictijnenmonnik met martelaarspalm en een wierookvat in de hand voor een beeld van Maria. Soms met een lans die hem doorboort.

24 september, H. Rusticus: Latijn,’lԬandelijk, eenvoudig,’ als zelfstandig naamwoord ‘boer.’

Rusticus was, naar de getuigenis van Gregorius van Tours, priester en werd op grond van een goddelijke openbaring als zevende in de rij van bisschoppen van Clermont beroepen, nu Clermont-Ferrand, in 423.

Physostegia is de bloem van de dag P. virginiana.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/