25 februari.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/25 februari.htm

 

Uit 2465.2.3catholicwebsites.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

25 februari, H. Victorinus: Latijn victor: ‘overwinnaar.’ Victoria was de Romeinse godin van de overwinning, in Grieks nike. 19 heiligen heten alzo. 

Hij was bisschop van Pettau (Petabium, Poetovio) aan de Drave in Styria vandaar zijn bijnaam Petravionensis of soms Pictaviensis, wordt wel verwisseld met Victorinus After, Victorinus was bisschop en schreef commentaren op verschillende hoofdstukken van de bijbel en ketters van zijn tijd. De meeste werken zijn verdwenen. Hij is geboren aan de grenzen van het westerse en oosterse rijk en sprak beter Grieks dan Latijn waardoor zijn Latijnse teksten meer opvallen door de zaak dan door de stijl. Net zoals vele anderen uit die tijd en later schreef hij met de fouten van die tijd en om die reden werden ze door paus Gelasius bij de apocriefe gesteld. Een van de steden die in de 3de eeuw een talrijke Grieks sprekende bevolking had, was Ptuj en tegen het eind van die eeuw had het ook een christelijke kerk en een bisschop, Victorinus, die zich tot een belangrijk theoloog ontwikkelde.

25 februari, H. Adelheim: Germaans adel: adel,’ en helm: ‘bedekking, bescherming of helm.’

Deze heilige Adelheim, 1008 is afkomstig uit Z. Duitsland en in 1124 werd hij abt in Unterwalden, Metz en overleed in 1072.

25 februari, H. Adeltrude: Germaans adel: ’adel,’ traut: ‘geliefd,’ of een ander woord dat kracht en sterkte betekent, resp. edel en sterk.

Adeltrude was abdis van Maubeuge, 684-696?

St. Adeltrude en haar zusters St. Waldetrude ,als eerste abdis van Maubeuge, en St. Malberte, nonnen van of Maubeuge die kinderen waren van St. Vincent Madelgaire and St. Waldetrude in de zevende eeuw.

Uit en.wikipedia.org

25 februari, 1 maart. H. Felix II: Latijn felix: ‘vruchtbaar, gelukkig, geluk brengend.’ Felicitas was de Romeinse godin van de vruchtbaarheid, het geluk. In Romeinse tijd was felix vaak de naam van slaven en overige vrijgelatenen, daarna reeds vroeg bij de Christenen. In het N.T. komt Felix, stadhouder te Caesarea voor, Handelingen 23:24. Ook zijn er een vijftal pausen van die naam

van Felix II is weinig bekend, mogelijk stamt hij uit een geslacht van senatoren en een verre voorvader van Gregorius de Grote is. Felix II wordt ook wel =Felix III genoemd vanwege de tegenpaus Felix II, 48ste paus, 483- 492, die na het verdrijven van Liberius in 355, een volgeling van Athanasius, door de Ariaanse partij op de Heilige Stoel werd geplaatst maar er weer afstand van moest doen. Hij verzette zich tegen de monofysieten en excommuniceerde in 483 Petrus Fullus, bisschop van Antiochië en in 484 Petrus Mongus, bisschop van Alexandrië wat tot een schisma in de kerk leidde dat tot 519 duurde. Een bemiddeling van patriarch Acacius van Constantinopel naar de monofysieten, het Hepotikon, werd door hem verworpen waarna hij afgezet werd als paus. Heilig?

 

Uit nesmose.blog.co.uk

25 februari, H. Modestus: Latijn modestus: ‘bescheiden, gehoorzaam, eerbaar, gematigd.’ Al in de Romeinse tijd als voornaam gebruikt, Herennius Modestinus was een jurist in de tijd van Alexander Severius ca. 240.

Modestus was de 19de of 20ste bisschop van Trier. Hij leed aan een zware ziekte, maar zette zich toch geweldig in vanwege het sterke zedenverval in zijn diocees. Ook waren er talrijke aanvallen van Hunnen onder Attilla in zijn gebied. Vermoedelijk is hij gestorven in 486 en werd in de Euchariskapel bijgezet.

 

 

 

 

 

 

Uit en.wikipedia.org

25 februari, H. Sebastianus d’Aparicio (Sebastianus van de Verschijning of Sebastianus van Gudina)

Hij is geboren 1502 in La Gudia, Galicië, in het Noordwesten van Spanje als zoon van een eenvoudige boer, diende aanvankelijk de heer van Salamanca en emigreerde naar Mexico en verzorgde het postverkeer tussen Mexico en Zacateca en werd snel rijk. Toen hij 70 jaar was, stierf zijn tweede vrouw en trad in bij de Franciscanen te Puebla de los Angelojs. Hij leefde daar nog 28 jaar; de meeste tijd besteedde hij aan bedelen voor zijn huisgenoten. In 1786 werd hij zalig verklaard.

Hij wordt met kaal hoofd en lange baard in het bruine habijt van de orde afgebeeld, over zijn schouder een bedelzak.

25 februari / 1 mei, H. Waldburga. Ze wordt meestal op 1 mei gevierd, zie daar.

De perzikboom is hen gewijd die dan met zijn rode bloemen gloeit.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/