26 april.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/26 april.htm

 

uit en.wikipedia.org

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwien, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

26 april, St. Cletus, Ana: ‘gelijk’ cletus: 

De naam van twee Pausen, de eerste Anacletus I (onberispelijk) die ook Cletus genoemd werd was afkomstig uit Athene en werd, naar men vermeldt, in het jaar 81 als bisschop van Rome de opvolger van Petrus of als derde bisschop de opvolger van Linus, men voegt er bij dat hij tijdens de vervolgingen van Domitianus in 91 om het leven kwam. Ten onrechte wordt aan hem de uitgifte van 2 decretalen, de stichting der Pieterskerk en de verdeling van de stad in 25 parochin toegeschreven. Wel werd tijdens zijn pontificaat begonnen met het inzegenen van bisschoppen. Waarschijnlijker is dat hij ouderling of oudste geweest is in het college van oudsten (presbyterium) van de kerk in Rome. Onderging de marteldood tijdens de vervolgingen onder keizer Domitianus (81-96). Volgens de overlevering werd hij vastgebonden aan een pilaar en gestenigd. Zijn stoffelijke resten worden bewaard in de Sint-Linuskerk in Vaticaanstad.

De tweede paus van die naam (of Anacletus) die eerder Petrus (Pietro) Leonis heette kwam uit een rijke familie uit Juda, de later tot het christendom overgegane familie Pierleoni. Hij is in Parijs opgegroeid, werd dan monnik in Cluny, daarop kardinaal en legaat in Frankrijk en Engeland. Hij werd na Honorius II dood op 14 februari 1130 tot paus verheven, dit gelijk met paus Innocentius II. Voltaire noemde hem ironisch; Joodse paus. Hij overleed 25 jan. 1138. zijn voorouder wiens naam vermoedelijk Baruch heette was in het midden van de elfde eeuw rijk geworden en gaf geld aan beide zijden in de strijd tussen de pausen en Romeinse rijke. Ambitie zorgde voor zijn overgang naar christelijkheid waar hij de naam van Benedictus aannam. Zijn zoon Leo de Benedicto Christiano steunde de pauselijke partij.

Uit www.christianity.com

26 april, H. Paschasius Radbertus (Rad-bartus) : Grieks paschasius, Latijn paschalis, van Aramees pascha: ‘Pasen, dus geboren op Pasen.  

Paschasius is geboren rond 785 bij Soissons. Opgevoed door de Benedictijner nonnen van Soissons en kwam in het klooster Corbie onder abt Adelhard en Wala waar hij veel van de ouden leerden, de autoriteiten van de oosterse en westerse kerk. Vanwege zijn geleerdheid werd hij leraar van jonge monniken en had vele goede leerlingen. Toch werd hij geen priester. Hij was een groot geleerde en een van de grootste schrijvers uit de Karolingische tijd. In 842 a 844 werd hij abt van Corbie. Hij trok zich in 853 terug wegens de onder zijn voorhangers in het klooster ingeslopen misstanden. Voor de rest van zijn leven hield hij zich slechts met studie bezig. Hij schreef in de trant van Augustinus. Hij is in Corbie op 26 april 865 overleden. Zijn voornaamste werk was ‘De corpore et sanguine DominiӮ.’Verder Matthes in 12 boeken waarvan de eerste vier voor zijn pensioen geschreven zijn, klaagliederen Psalm XLIV,  Epistola ad Frudegardu, De partu virginis, die opgedragen werd aan de nonnen van Soissons, De fine, spe, et caritate libri tres, ) De passione Sandi Rufini et Valerii,  De vita Sancti Adalhardi en Epitaphium Arsenii libri duo, a biografie van Abbot Wala.

De bloem van de dag is het Barbarakruid, Barbarea vulgaris of de sleutelbloem.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/