26 februari.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/26 februari.htm

 

Uit saints.sqpn.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.  

26 februari, H. Alexander: Grieks, Ԥe afweerder der mannen, de beschermerլ mogelijk oorspronkelijk een Hettitische naam, b.v. koning Alaksandus rond 1300 v. Chr., dit werd vervormd tot Alexander. 

Alexander was in de 4deeeuw patriarch van Alexandri, ca. 328.

Op de plaats waar deze martelaar de dood onderging ontsproot een wonderbare bloem in de hoogte. Men vertelt dat het in de winter gebeurde.

 

 

 

Uit oca.org

26 februari, H. Hagia Photinia, Sinte Licht die met haar vijf dochters en twee zoons martelaars werden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit nibiryukov.narod.ru

26 februari, H. Dionyssus, eerste bisschop van Augsberg, 303, met zijn zuster Hilaria en haar dochter Afra, martelaressen.

26 februari, Leo van Sint Bertinus.

Leo was een abt en is geboren uit een adellijke Vlaamse familie. Hij was aalmoezenier aan het hof van de graaf van Vlaanderen dat hij op zijn twintigste verlaat om monnik in Auchin te worden, hij wordt abt in Lobbes om er de orde te herstellen en in 1138 wordt hij abt van Sint Bertinus. In 1146 gaat hij met Diederik van Elza mee met de tweede kruistocht en brengt relikwien en Heilig Bloed mee.

De bloem van de dag is de lieve maagdenpalm, Vinca.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/