27 februari.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/27 februari.htm

 

Uit www.rk-engelenwerk.nl

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwien, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

27 februari (met een schrikkeljaar op de 28ste) H. Gabril van de Smartvolle Maagd (Gabril van de Moeder der Smarten, Gabriël dell Addolorata) . Hebreeuws voor: Ԩsterke) man van Godծ Volgens de latere Isralitische mythologie is hij een van de 7 aartsengelen en wel diegene die profeet Danil de droom van de ram en geit verklaarde. Hij verkondigde verder aan Zacharias de geboorte van Johannes en aan Maria die van Jezus. Volgens de Rabbijnen is hij de doodsengel van de Isralieten wiens zielen aan hem worden afgeleverd, volgens de Talmud de beheerser van het vuur en van het onweer. Op last van Jehova stak hij de tempel in brand voordat de soldaten van Nebudcadnesar die in vlammen liet opgaan terwijl hij ook eenmaal de Leviathan zal overwinnen. Volgens de leer van de Koran is hij 1 van de meest van God begunstigde engelen die de raadsbesluiten van de Onzienlijke optekent en aan Mohammed de gehele Koran heeft voor gezegd. 

Uit www.heiligen.net

27 februari, Franciscus Possenti wordt op 1 maart 1838 als elfde kind geboren, zijn vader Sante Possenti is pauselijk gouverneur en verhuist naar Spoleto waar zijn moeder Agnes al gauw overlijdt. Hij is een gewone jongen net als anderen en gaat naar de jezueten in Spoleto waar de paters ook geen kloosterling in hem zien. Hij wordt zwaar ziek en belooft als hij beter mocht worden het klooster in te gaan, wat hij al gauw vergeet en daarna weer ernstig ziek wordt. Hij roept de hulp in de net zalig verklaarde Andre Bobola en als hij wakker wordt is hij genezen. Nog gaat hij niet naar het klooster, ook niet als zijn zuster overlijdt. Op 22 augustus 1856, de dag van Maria ten Hemelopneming, wordt het Mariabeeld in processie door de stad gedragen, plotseling hoort hij een stem die zegt: jij bent niet voor deze wereld gemaakt, kom in het klooster.ՠHij gaat naar de strenge passionisten in Morrovalle waar hij op 21 september 1856 intreedt en kiest de naam van Gabril van de Moeder van Smarten. Hij leeft als een heilige en sterft op 27 februari 1862 aan tbc. Na zijn dood vinden er op zijn voorspraak vele genezingen plaats, zie Gemma Galgani op 11 april. In 1920 verklaart paus Benedictus XV hem heilig en roept hem uit tot patroon van de jeugd.

Hij was een passionist die een grote godsvrucht had tot de lijdende Verlosser en de Moeder der Smarten en wordt de Aloysius van de 19deeeuw genoemd.

Hij wordt afgebeeld als jonge man in de kleding van de orde met op de borst een hart met de woorden Jesu XPI Passio. In de hand houdt hij een witte lelie en kruisbeeld.

Uit www.flickriver.com

27 februari, H. Honorina, Frans Sainte Honorine:  Latijn honor: ‘eer,’ honoratus: ‘zeer geëerd.’

Honorina was martelares ca. 300 en is de oudste en meest vereerde martelares in Normandi. Ze zou een lid zijn van de Calaten die gemarteld was tijdens Diocletianus wat gebeurd zou zijn in Melamara. (Volgens anderen te Couloncen of Pays d’Auge waarom verschillende dorpen haar naam dragen) Haar lichaam werd in de Seine geworpen en zou naar Greaville Sainte Honorine gedreven zijn waar het door de Christenen gevonden werd en in een tombe gelegd.  In 876 werd de kust door Noormannen bedreigd en de monniken plaatsten haar relikwien meer naar binnen, in een kapel met een fort. Ze wordt vooral vereerd in Frankrijk sinds haar relikwien rond 898 naar Conflans, bij Pontoise, zijn overgebracht. Het kasteel van Conflans vernietigd  op 21 juni 1082 zodat de monniken een kerk buiten de stadsmuren bouwden die opgedragen was aan Honorina, deze stad wordt nu Conflans Sainte Honorine genoemd. Patroon van matrozen omdat Conflans Sainte Honorine een haven werd voor sleepboten. Gevangen die bevrijd waren door bemiddeling van de H. Honorine brachten hun kettingen als een ex voto.

Hun bloem is het longkruid, Pulmonaria en amandel.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/