27 oktober.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/27 oktober.htm

 

Uit huisicoon.nl

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

27 oktober, H. Damianus: Grieks damazein: ‘bedwingen’.

Martelaar en broer van Cosmas.

27 oktober, H. Abban van Magheranoidhe (Abban of Murneave of Abban of Murnevin of van New Ross)

Hij was de zoon van Cormac, koning van Leinster, neef van St. Ibar, de apostel van Wexford en geboren rond 570. Hij stichtte vele kerken in het district Ui Cenneselaigh. Zijn voornaamste klooster was te Magheranoihe dat ook bekend is als Abbanstown of nu Adamstown, ook het klooster te Ros-mic-treion of New Ross en preekte in het gebied van county Wexford, Ierland. Hij stierf op 16 maart 620.

7 oktober, Kaleb, rond 520, is misschien de best gedocumenteerde koning van Axum. Procopius van Caesarea noemt hem ‘Aellestheaeus,’ een variant van zijn troonnaam Ella Atsbeha of Ella Asbeha. Aan beide kanten van munten en inscripties die hij in Axum achterliet verwijst hij zichzelf als de zoon van Tazena. Hij is mogelijk de ‘ҁtsbeha’ of ҁsbeha’ van de Ethiopische legenden van Abreha en Asbeha, de andere mogelijkheid is zijn broer Saizana. Procopius en andere historieschrijvers rekenen zijn invasie te Jemen rond 520 tegen de Joodse koning Yusuf Asar Yathar (ook bekend als Dhu Nuwas) die de christenen in zijn koninkrijk onderdrukte. Na veel vechten overwon Kaleb, de koning werd gedood en hij benoemde Sumuafa Ashawa, een inlandse christen, als zijn onderkoning. Vanwege zijn bescherming van christenen is hij bekend als St. Elesbaan door de 16deeeuwse kardinaal Cesare Baronio. Ethiopische traditie zegt dat Kaleb eventueel afstand deed van zijn troon en zijn kroon aan het Heilig Graf te Jeruzalem gaf en zich terug trok in een klooster. Hij staat op een paar ruïnes die zijn naam dragen, een ervan zou zijn tombe zijn waarin hij en zijn partner liggen en de tombe van zijn zoon Gabra Masqal (de traditie geeft hem een tweede zoon, Israël, die gelijk zou zijn met de Axum koning Israël)

uit acatholicview.blogspot.com

20 juli in de R. K. Kerk, 30 november Oosterse Orthodoxe Kerk en 18 december Koptische Kerk. H. Frumentius.

Hij wordt beschouwd als de eerste bisschop van Axum en zou de christelijkheid in Ethiopi gebracht hebben. Hij was een Syrische/Fenicië Griek die geboren is in Tyrus. Volgende de 4d eeuwse historicus Rufinus, die Frumentius broer Edesius citeert, begeleidde ze als kinderen hun oom Nmetropius op een reis naar Ethiopië. Toen hun schip stopte aan een van de havens van de Roze Zee vermoordden mensen uit de buurt de hele bemanning met uitzondering van de twee jongens die als slaven naar Axum werden gebracht. Daar kwamen ze al gauw in de gunst van de gouverneur te staan die ze een mooie positie gaf en vlak voor zijn dood hun vrijheid. Zijn weduwe vroeg ze aan het hof te blijven en haar te helpen bij de opvoeding van de jonge koning en de administratie van het koninkrijk gedurende de tijd dat hij minderjarig was. Ze bleven en vooral Frumentius gebruikte haar invloed om christelijkheid te verspreiden. Eerst moedigden ze de christelijke handelaars aan open hun geloof te belijden en later bekeerden ze sommige inlanders. Toen Ezana ouder werd ging Edesius terug naar Tyre waar hij bleef en priester werd. Frumentius ging met hem mee tot Alexandri waar hij aan de patriarch van Alexandri, Athanasius, een bisschop en enige priesters vroeg om hem te helpen. Athanasius vond hem de geschiktste man als bisschop en wijdde hem, traditioneel in 328, volgens anderen tussen 340 en 346. Hij vestigde zijn zetel te Axum, doopte koning Ezana, en werd de eerste Abune, een titel die gegeven wordt aan het hoofd van de Ethiopische kerk. Hij zou rond 383 gestorven zijn.

Indigofera is de plant van de dag.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/