28 juni.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/28 juni.htm

 

Uit en.wikipedia.org

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

28 juni, H. Irenaeus: Grieks eirene: ‘vrede.’ Ook de godin van de vrede die bekend is door een marmeren beeld van Cephisodotus, met Pluto (rijkdom) op haar arm. Toe na de vele oorlogen de wereld onder Augustus tot vrede kwam, vond de vreugde daarover weerklank in het toenemen van de namen Pax, Latijn voor vrede, en Irene en afleidingen daarvan. Zo ook al in de tijd van de Ptolomaeen, toen een tijd van vrede aanbrak en daarmee de ontwikkelingen van kunsten en wetenschappen. Het is niet toevallig dat de heerser die deze nieuwe periode in de cultuur inleidde, zijn dochter de naam Irene gaf.

Irenaeus, bisschop van Lyon, kerkvader. Zijn naam kenmerkt zijn leven, vredestichter. Hij was een trouwe verdediger van de H. Stoel van Petrus.

Geboren ca 130 in Smyrna (tegenwoordig Izmir, in Turkije. Was daar leerling van de apostelleerling Polycarpus, die op zijn beurt weer een leerling was van de Apostel Johannes. In 177 treffen we hem in het Gallische Lugdunum (Lyon) aan bij het college van presbyters. Precies in dat jaar werd hij naar Rome gezonden met een brief van de gemeenschap van Lyon aan Paus Eleuterus. Door deze Romeinse missie ontkwam Irenaeus aan de vervolging door Marcus Aurelius, waarin minstens vierentachtig martelaren zijn gevallen, onder wie de bisschop van Lyon, de negentigjarige Pontinus, die gestorven is aan mishandelingen in de gevangenis. Zo kwam het dat, na zijn terugkeer, Irenaes tot bisschop van de stad gekozen werd. Hij trachtte de zuid-Galliërs te kerstenen en wijdde zich geheel aan zijn bisschopsambt, dat rond 202-203 tot een einde kwam, mogelijk door het martelaarschap. Hij bemiddelde in het geschil tussen de Westerse kerk en die van Klein-Azi, dit betrof de vaststelling van de datum van het Paasfeest. Schrijver van belangrijke catechetisch en theologische werken die veel gezag hadden. Als schrijver beoogt hij een dubbel doel: de ware leer verdedigen tegen de aanvallen van de ketters, en helder en duidelijk de waarheid van het geloof uiteenzetten. Aan deze doelen beantwoorden exact de beide werken die ons van hem zijn gebleven: de vijf boeken Tegen de ketterijen, en de Uiteenzetting van de apostolische prediking (die ook de oudste ‘Catechismus van de katholieke leer,’ genoemd mag worden). Hij wordt wel de vader van de katholieke dogmatiek genoemd. Overleden in 202. De biografische gegevens over hem stammen uit zijn eigen getuigenis, dat ons overgeleverd is door Eusebius in het vijfde boek van zijn Historia Ecclesiastica. 

Uit www.womenpriests.org

28 juni, H. Serenus van Alexandrië: Latijn serenus: ‘helder, opgewekt, vriendelijk.’ 

Serenus werd rond 203 tijdens Alexander Severus met verschillende andere martelaars gedood, de meeste waren leerlingen van Origenes. Serenus werd veroordeeld tot de vuurdood. Heraclides, nog maar geloof leerling en niet eens gedoopt, en Hieron, wel pas gedoopt, werden onthoofd. De andere Serenus moest een hele serie folteringen ondergaan en werd tenslotte ook onthoofd. Origenes had Rhais gevraagd om naast hem de nieuwe vrouwelijke geloofsleerlingen les te geven, terwijl ze zelf nog geloofsleerlinge was en dus niet gedoopt. Zij ontving haar doopsel in het vuur, waarin ze levend werd verbrand. Potamina was een knap meisje om te zien, maar ze was helaas slavin. Het was binnen het Romeinse Recht namelijk aan een heer toegestaan seksuele betrekkingen te hebben met vrouwen die lager op de maatschappelijke ladder stonden, zonder dat het tot een of andere verplichting of verbintenis hoefde te leiden. Voor christenen die volgens de Bijbelse Tien Geboden leefden, waarin onder andere stond dat je geen echtbreuk mocht plegen, was dat afschuwelijk en schandalig. De meester, bij wie zij in dienst was, werd hopeloos verliefd op haar en deed haar allerhande schandelijke voorstellen. Maar het meisje bleef standvastig weigeren, en liet zich noch door list, noch door mooie beloftes, noch door bedreigingen van haar stuk brengen en tot zonde verleiden. Uit pure wraakzucht leverde haar meester haar over aan de rechter. Die ondernam op zijn beurt een aantal pogingen om haar tot zonde te brengen. Toen ook die zonder resultaat bleven, veroordeelde hij haar ter dood. Nu werd zij in gesmolten pek ondergedompeld, te beginnen bij haar voeten en zo stukje bij beetje dieper, totdat het kokende spul tot aan haar kin stond: toen gaf zij de geest. Haar moeder Marcella werd bij diezelfde gelegenheid levend verbrand.

Zijn bloem is de korenbloem Centaurea cyanus, de bolderik, Agrostemma githago, de kollebloem Papaver rhoeas, en de inlandse veld chrysant Chrysanthemum segetum.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/