28 maart.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/28 maart.htm

 

Uit www.hanscomfamily.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

28 maart, H. Sixtus III: gewoonlijk verklaard uit Latijn sextus: ‘zesde,’ Grieks xustos: ‘geschaafd, glad gemaakt of gepolijst.’ De naam van 5 pausen.

Paus Sixtus III, een Romein en sinds 31 juli 432 aan het bewind, hij zond de H. Patricius naar Ierland. Liet de kerk van Santa Maria Maggiore verrijzen die aan Maria was opgedragen na het concilie van Efeze in 431 waar Maria als moeder van Jezus aangenomen en heilig verklaard werd, het concilie noemde haar Theotokos; god drager, ook Santa Sabina en een van zijn meeste zorgen was om vrede tussen Cyril van Alexandri en de Syrirs te brengen, de rechten van de paus over de Illyriers en de positie van de aartsbisschop van Thessalonki als hoofd van de Illlyrische kerk. Hij overleed op 18 augustus 440. De Sixtijnse kapel ontleent haar naam aan paus Sixtus IV, 1473-1481, die deze in het Vaticaan liet bouwen als huiskapel.

Uit en.wikipedia.org

28 maart. H. Gedeon (Guntram, Gontram, Gontran, Gunthram of Guntchramm; Germaans gund: ‘strijd.’

Hij was de derde zoon en oudste overlevende van Clotharius I en Ingunda. Na zijn vaders door kreeg hij een vierde van het Frankische koninkrijk en vestigde zich te Orleans. Hij had een broederlijke liefde en zijn beschrijver, Gregory van Tours noemt hem goede koning Guntram als die het noodlot van zijn drie huwelijken beschrijft. Eerst met een concubine Veneranda waar hij een zoon kreeg, Gundobad. Later trouwde hij met Marcatrude en stuurde zijn zoon naar Orlans, maar omdat ze een zoon kreeg wilde ze Gundobad dood hebben, zond hem gif die hij moest drinken, maar met zijn dood verloor ze haar eigen zoon omdat de koning hem nu haatte, werd van het hof verdreven en stierf kort daarna. Daarna nam hij Austerchild die ook Bobilla genoemd wordt. Hij kreeg bij haar twee zoons, de oudste was Clothar en de jongste Chlodomer. Hij had perioden van onmatigheid en werd soms overvallen door schuld vanwege zijn leven en spendeerde laatste jaren in berouw, voor zichzelf en zijn natie, vaste, huilde, bad en bood zich aan God. Volgens Gregorius was hij goed voor de zieken en goed voor zijn zaken, gaf met rijke hand, vooral bij plagen. Hij bouwde en verbouwde vele kerken en kloosters. Gregory van Tours vermeldt vele mirakels voor en na zijn dood in 592.  Na de dood van zijn oudere broer werd zijn land verdeeld tussen de 3 overblijvende broers. Zijn weduwe stelde en huwelijk met Guntram voor. Een raad te Parijs vond dat incestueus. Guntram besloot dat het veiliger was om haar op te bergen in een vrouwenklooster te Arles, tegen haar wil. In 573 moest hij zijn broer Sigebert I helpen in een oorlog en in 574 vroeg zijn andere broer Chilperic I om hulp. In 577 stierven zijn twee zoon aan dysenterie en hij adopteerde Childebert II, zijn neef, de zoon van Sigebert wiens koninkrijk hij eerder gered had. Childebert was niet altijd trouw aan zijn oom en nam veel van zijn steden over en in 583 sloot hij een verbond met zijn vader om Guntram aan te vallen, Guntram herstelde de vrede. Maar in 584 was het zijn beurt en viel zijn land binnen, belegerde Tours en Poitiers, maar ging terug om de doop van zijn andere neef bij de wonen. Zo waren er geregeld gevechten, het waren tenslotte edelen. Hij stierf te Chalon sur Saone in 592 en is begraven in de kerk van Saint Marcellus die hij gesticht had in Chalon. Vrijwel direct werd hij als heilige geproclameerd. De Hugenoten verdeelden zijn as in de 16de eeuw en lieten alleen zijn hoofd onaangeroerd die nu in een zilveren doos zit.

Starus scheef een opera over hem, Guntram.

Het Gedeonsplantje is als met dauw bepareld gelijk het bedauwde vlies van Gedeon.

De bloem van de dag is het weegbreeachtig gemskruid, Doronicum plantagineum. (weegbreeachtig)

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/